Guláš pro Masaryka a historie

Venda Šebrlová 9 2014 Knihy česky

Milena Štráfeldová našla způsob propojení českých (a světových) dějin - kuchařským receptem. Vaření guláše se prolíná časem od bitvy u Hradce až po proces s Miladou Horákovou. Nositelkami dějů mimo hlavní linii naší historie jsou ženy, vařící tuto pochoutku. První je Anna, odstrkovaná děvečka z hospody, jejíž příběh sám o sobě je zajímavým pohledem do obyčejného života v drsných dobách. Lásky, děti, soucit, surovost, smrt ... a v jiné vrstvě společnosti se pomalounku rodí myšlenka na český stát.

 

Ale autorka (sama sebe nazývá zapisovatelkou) si během psaní v citaci dokumentů nebo nabídky možných situacích klidně odskočí pár desítek let zpátky od popisované doby. Takže třeba vysvětluje, jaké pohnutky vedly vůdčí osobnosti ke křísení našeho češství jazykem i písmem.

 

Při čtení Guláše pro Masaryka (neb ten vařila Poldinka, poslední z rodu kuchařek, opravdu pro TGM) si připomenete události, zapomenuté už ve školních lavicích. Jen k nim přistupujete s letitými zkušenostmi lidí, kteří s tímto národem a v tomto státě už mnohé prožili. V knize je citovaná spousta dokumentů a jak jedna věc ovlivňuje další, fakta se mění v úvahy a nabízející se varianty.

 

Historikové asi při četbě Guláše dostanou osypky z volnosti, kterou nám autorka nabízí k hodnocení situací. Ale mnozí ze čtenářů by skutečně vědeckou knihu o našich dějinách nikdy nevzali do ruky. Takže jí promineme šťouchance do historických osobností a někdy velmi zvláštní spekulace o charakterech našich politiků (vznik republiky) nebo  kulturních osobnostech (obrození, stavba Národního divadla). Třeba nás inspirují k hledání už seriózních informací.

 

Kladem knihy je také grafická pestrost a prolínání žánrů (vyprávění, rozhlasová hra, diskuse lidí, komentáře...).

Venda Šebrlová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012