Na památku Teslovi a Kolbenovi

9 2014 Aktuality česky

Veřejný prostor připomene významné osobnosti spjaté s naší historií. Rozvoj elektrotechniky a posléze energetického průmyslu by nebyl možný bez Nikoly Tesly. Než se stal slavným fyzikem a konstruktérem, pobyl mladý Tesla, jemuž někteří lidé ve své době přisuzovali až nadpřirozené schopnosti, v Praze. Navštěvoval Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde se cvičil v experimentální fyzice u českého fyzika docenta Karla Domalípa.

 

V pražských Dejvicích nedaleko ČVUT ho od 4. září připomíná model plastiky elektrického výboje (na snímku). Stejný zájem o elektrotechniku svedl dohromady Nikolu Teslu a českého rodáka Emila Kolbena. Ten odjel na studijní cestu do USA, kde se brzy stal spolupracovníkem T. A. Edisona. Kolbenovu orientaci na střídavý proud ovlivnil rok 1889, kdy byl přizván ke zkouškám vícefázových elektromotorů do newyorských laboratoří firmy Tesla Electric Company. Kolben se s Teslou shodl ve stylu práce založeném na tehdejších vědeckých poznatcích a teoriích. Po svém návratu se Emil Kolben stal jedním z nejvýznamnějších českých elektrotechniků a podnikatelů. Ačkoli ho od června letošního roku připomíná pamětní deska na jeho někdejší vinohradské vile, jméno Emila Kolbena je v povědomí veřejnosti spojeno zejména s jeho vysočanskou „Kolbenkou“; jeho jméno nese i přilehlá dopravní tepna a zdejší stanice metra. Od 10. září otevírá tuto oblast také pomník na náměstí OSN (na snímku), který lidem připomíná nejenom zdejší slavnou postavu, ale i skutečnost, že život výjimečného muže ukončila nacistická zvůle (zahynul v Terezíně v roce 1943, shodou okolností ve stejném roce zemřel i Nikola Tesla). Pomník zobrazuje Kolbena a jeho spolupracovníky z amerických Edisonových dílen, kteří stejně jako on zemřeli v koncentračním táboře nebo na válečných bojištích. Nezbývá než konstatovat, že se v současné mezinárodní situaci stává tato symbolika nanejvýš živým mementem.

- (HaM) -

Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Více na:

http://abicko.avcr.cz/2014/07/index.html


 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012