Smrt kmotřička - v Českém muzeu hudby

Olga Szymanská 6 2014 Kultura česky

Jako inspirace umělců prostřednictvím jejich hudebních, divadelních a filmových děl, knih a korespondence, obrazů a soch - vše od středověku po současnost. To je ojedinělá výstava Národního muzea, navazující na úspěšné výstavní cykly Monarchie a Peníze.

Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby (do 23. února 2015) návštěvníkům překládá jeden z nejsilnějších a nadčasově inspirativních zdrojů umění vůbec. Bývalý kostel sv. Máří Magdaleny je vhodný pro vzácně vystavované předměty z muzea i z předních kulturních a církevních institucí. Kromě dobových uměleckých děl je zde zastoupen i současný komiks, oblast rocku, moderní detektivky. Expozice je dělena na části, které zahrnují tematicky blízké oddíly.

 

Podoby Smrti

Středověké památky lidové slovesnosti soustřeďuje oddíl Lidová poezie, písně o smrti a písně pohřební. Renesanční výtvarné výjevy a barokní kancionály Tanec mrtvých, tanec smrti. Grafické tisky a knižní ukázky zastupuje především oddíl Bitvy u Chlumce a Hradce Králové. Díla vězňů a osobností z koncentračních táborů, především Karla Čapka, ukazuje Terezín a gheto. Oddílů je více, ale jejich pozadí je jednolité- z monumentálních fotografií stromoví a křovin zastřených v mlze jako symbolika mnohých podob smrti.

 

Memento Mori

V Nadčasovosti Erbenovy Kytice je tu tato v různých vydáních i v komiksu, stejně Máchův Máj, a to i k poslechovému přednesu (ve sluchátkách). Oddíl Zastavte čas nastňuje divadelní představení Věc Makropulos, Příběhy krvavé předestírají téma poprav. Nesnesitelná těžkost bytí připomíná pomník Maryčky Magdonové. Příběhy obyčejných hrdinů zejména osud Nikoly Šuhaje, Příběhy obyčejného života především Dalibora z Kozojed. Se zosobněnou smrtí se setkáme v Requiem a Apokalypse skrze originální partitury z oper Smrt kmotřička R. Karla či Requiem A. Dvořáka.

 

Motiv Smrti

Funerální umění zastupuje vzácné dílo Správy pražských hřbitovů Náhrobek "Svatá holčičky" Anny Degenové od J. Maxe – symbol ochrany malých dětí, taktéž Reliéf s lucernou od Fr. Bílka. Současné sochařství ozřejmují díla V. Franze, K. Stádníka, ale především O. Zoubka jeho modelem k pomníku Obětem komunismu. Na stěnách tematické verše v doprovodu varhanních skladeb, především symfonie Asrael J. Suka. Cesta nekončí se skutečným zrcadlem je symbolem uvědomění si smrtelnosti nás všech. Ve smíření a přijetí smrti jako nedílné součásti života.

 

Program Navíc

Řada komentovaných prohlídek a přednášek tvoří tradiční součást. Novinkou jsou koncerty v nepřístupných hřbitovních kaplích (od poloviny září), na něž naváží komentované procházky po pražských hřbitovech (v říjnu pro umocnění dojmů z atmosféry podzimních barev). V sérii hudebních a divadelních představení bude účinkovat například Jaroslav Hutka, Přemysl Rut s novými pořady Písně hřbitovní a Písně kramářské.

Výstavy cyklu Smrt-NM na: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz.

 

Olga Szymanská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012