Praha Liboru Peškovi

Maf 6 2014 Kultura česky

Předposlední koncert pražských symfoniků (FOK) v této sezoně dirigoval Libor Pešek. Na samém začátku večera tento charismatický dirigent světové pověsti na pódiu obdržel od pražského primátora čestné občanství hlavního města Prahy. Publikum se k primátorovým slovům ocenění a obdivu přidalo mohutným potleskem.

 

Na programu byla, kromě skladeb P. I. Čajkovského a V. Nováka, také symfonická báseň Josefa Suka Praga – takřka symbolicky. Udělení čestného občanství Liboru Peškovi totiž reflektuje jeho dlouholetou práci, nejen s tímto orchestrem, který hrál během slavnostního večera opravdu svému dirigentu pro radost. Vždyť u pražských symfoniků Libor Pešek kdysi zakončil svá studia absolventským koncertem. A během své dlouhé kariéry se k němu stále a mnohokrát vracel. (Mezitím si ovšem hojně „odskakoval“ dirigovat do světa – známá je zejména jeho velmi úspěšná perioda u Liverpoolské filharmonie, kde – jakož ovšem i jinde v zahraničí – velmi propagoval český repertoár).

I program tohoto slavnostního koncertu 12. 6. odrážel typický repertoár, českou hudbu první poloviny 20. století, kterému se Pešek s FOK dlouhodobě nejraději věnoval. Večer to byl krásný, symbióza pana dirigenta Peška s pražskými symfoniky se potvrdila. Libor Pešek v obdivuhodně svěží kondici a s šarmem zahájil koncert líbeznou a zpěvnou svitou z Labutího jezera P. I. Čajkovského. Zřídka uváděnou symfonickou báseň Vítězslava Nováka Toman a lesní panna uvedl vtipnou glosou. Velmi barvité, až impresionisticky laděné dílo by si zasloužilo více pozornosti hudebních dramaturgů. V citlivém a nápaditém provedení – jako na tomto koncertě – dokáže vyvolat hluboké emoce a i hudebníci si přijdou na své, nikdo se určitě za svým nástrojem nenudí. Závěrečná a symbolická Sukova Praga pak zazněla opravdu velkolepě, slavnostně a mohutně (i když bez varhan, které skladatel uvedl jako nepovinné a tento večer, ač byly v plánu, nezazněly kvůli zlomyslné závadě elektroniky). Po zasloužených ovacích pro oceněného dirigenta pak následoval pro zvané hosty ještě jeden příjemný moment. Sklenka vína na balkoně Obecního domu, kde předletní večer dotvářel atmosféru pro symbolický podpis Libora Peška do pamětní knihy hlavního města Prahy.       Krásný zážitek, díky pane dirigente…

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012