Výročí slavné školy v Turnově

Olga Szymanská 6 2014 Kultura česky

Český ráj s městem Turnovem spojuje tradice brusičtví kamenů. Důkazem je zdejší uměleckoprůmyslová škola, která vždy kladla důraz na tradici a úroveň, čímž ovlivnila evropskou tvorbu uměleckořemeslných předmětů. Letos Střední uměleckoprůmyslová škola+Vyšší odborná škola v Turnově oslavuje 130. výročí trvání.

 

Historie-Obory

Po roce 1860 Kamenářské bratrstvo brusičství kraje zakládalo nové firmy a potřebovalo odborné síly. Proto byla v Turnově založena Odborná škola pro úpravu drahokamů. Poskytovala odborníky, technické novinky, přednášky, veřejnou kreslírnu. K prvnímu oboru Broušení drahých kamenů přibylo Zasazování kamenů, zanedlouho Rytí do drahokamů. Historismus, novorenesance, novobaroko, egypské, římské a orientální zlatnictví určovaly ráz výrobků. Ředitel Mašek zajistil stavbu vlastní budovy školy. Se secesí přišel mezinárodní ohlas: za šperky ve stylu art nouveau hned dvě zlaté medaile v St. Louis (1904). Od r. 1918 jako Státní odborná škola na předchozí úspěchy navázala. Čerpala z kubismu, funkcionalismu a art deca. Spoluprací stývajících oborů vznikaly šperky, rytiny, nádoby řezané z drahokamů a s klenoty. Stříbrnictví je rozšířilo o svícny, mísy, poháry s plastickými kameny a s rytinami, tepanými šperky. Za války přibylo Rytí kovů, profesoři začali shromažďovat nejlepších prací do kolekce. Dvě Velké ceny z Výstavy dekorativních umění v Paříži (1925 a 1937), zrestaurování Svatostánku svatovítského pokladu (1934) zajistilo škole světový ohlas. Ředitel Bezemek školu uchránil od poválečné reorganizace, v níž nemělo umělecké řemeslo na školách místo, ze zaniklé královéhradecké sem nechal převést Umělecké kovářtví a zámečnictví. Obor monokrystalů umožnil pěstovat-zpracovávat syntetické drahokamy pro vyspělé technologie.

 

Rozkvět -Věhlas

V šedesátých letech pedagogy omladili absolventi VŠUP v čele s Prudičem (pozdější ředitel). Šperky s granáty vznikaly v bruselském stylu. Granátový závěs pro expozici Československého pavilonu na Expo´58 v Bruselu obržel Velkou cenu. Pro vysoké školy vznikaly insignie s drahokamy a rytinami v křišťálu. Různé kulturní a sportovní ceny. Nejvýznamější zakázkou v historii školy byla kopie Svatováclavské koruny - pro světovou výstavu v Montrealu (1967). Později faksimile Korunovačního žezla a jablka (1979-1981, druhá 1992) či Kopie korunovačních klenotů Pražského Jezulátka pro španělskou Sevillu.  Od sedmdesátých let s novými profesory se zesílila barevnost kamenů ve špercích, plastický projev v kovářství a brusičtví kamenů. Maturitní díla se systematicky archivovala. Začala spolupráce s geologickým ústavem v Praze. Vvyučující zavedli metodiku talentových zkoušek, výstupy od klauzur po maturitní díla. Někteří v čele se zlatníkem J. Prášilem se podíleli na restaurování zlatých a stříbrných památek. To umožnilo založit při stávající škole odbornou výuku pro restaurování kovů.

 

Devadesátá léta

S osvědčenými postupy a novými vzdělávacími metodami vzrostl zájem o umělecká řemesla, tím počet studentů. Dosud jedna třída-jeden ročník se hned v pěti oborech rozšířily na dva. Přibylo Umělecké odlévání. Školu nyní vede J. Rulcová (od 2009). Od r. 2000 zahájila při SUPŠ činnost i Vyšší odborná škola: završením je udělování akreditace studentům jejího oboru Konzervování a restaurování umělecko řemeslných děl z kovu (od 2004), rozšířené o restaurování minerálů a organolitů. Odborností profesorů a absolventů vznikají díla s abstrakní a předmětovou tématikou, plastika interiérová i exteriérová. Inspirovány novou figurací i strukturalismem jsou precizní, se smyslem pro detail, humor a nadsázku. V klasických technikách zpracování kovů ve spojení s kameny se odrážejí všechny výtvarné směry. Aktuální je zdobení historických zbraní. Studenti zvládají grafiku počítačovou. Pomocí grantů z EU škola rekonstruovala původní secesní budovu s přilehlou přístavbou, inovovala dílny. Prostory s galerií především maturitních děl všech oborů jsou zčásti veřejné. Ročníky mají exkurze, pracovní cesty, svoje trhy, módní přehlídky.

 

Výstavy - Prezentace

Ty Nej: Výstava oborů v Obecním domě v Praze (2002), "Od secese k art deco" v Muzeu drahých kamenů Evropského centra zpracování drahokamů v Idar Obersteinu a Středisku německého zlatnictví v Hanau (2005) a v Goudě (2006), v rozšířené verzi v Postparkasse ve Vídni (2008). Nejvzácnější série šperků a klenotů, prací profesorů a studentů školy od založení do půle 19. století v nové Klenotnici muzea (zal. 2010), kolekce "Turnovské stříbro" ke 125. výročí (2009) -obé v Muzeu Českého ráje v Turnově. Výstava "Kov a šperk" v Senátu Parlamentu ČR v Praze (2012). V Klenotnici školy výstavy historických šperků, přibližujících vývoj školy a maturitních prací čerstvých absolventů. Účast na mezinárodních sympoziích zlatníků ukazuje turnovské muzeum, na sympoziích studentů um.škol muzeum liberecké. V rámci projektu Partnerství škol Comenius SUPŠ spolupracuje se školami Belgie, Francie, Řecka, Italie, Litvy, Portugalska, Španělska. S Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Egyptě: pedagogové školy obnovují výuku tradičních technik, založili první vzdělávací institut na Blízkém východě-Azza Fahmy Design Studio v Káhiře. Studenti vytvořili práce k poctě turnovského mecenáše a rodáka B. J. Horáčka. Mnohá díla zdobí domácí a zahraniční prostory oficiální a soukromé, sady originálních šperků vlastní významné osobnosti. Absolventy-dnes Osobnostmi byli a jsou: malíři J. Šerých, J. Jíra / z designérů J. Čapek / architektů P. Ševců / sochaři i medailéři J. Drahoňovský, A. Havelka, J. Prádler, Š. Klas / rytci V. Fajt, M. Ondráček / glyptici L. Havlas, J. Soukup / zlatníci J. Jaroš, B. Nepasická, A. Vávrová a další.

 

Výročí 2014

V květnu tohoto roku SUPŠ+VOŠ v Turnově oslavila 130. výročí od svého založení.

Oslava se srazem absolventů umožňovala zúčastnit se slavnostního zahájení. Po uvítání představitelů školy a města následovalo hudební vystoupení smíšeného pěveckého sboru Musica Fortuna. Přítomní ocenili hlavně prohlídku školních dílen, ateliérů, učeben, výstavních prostor s průvodním slovem, aby se seznámili s novinkami a s pedagogy. Absolventi mohli sami procházet jim známé prostory a setkat se s profesory. V Muzeu Českého ráje byla přístupná stálá expozice prací studentů a pedagogů školy z první poloviny 20. století, navíc rozměrný obraz Pobití Sasů pod Hrubou Skálou (od M. Alše). Koupí studentských předmětů či šperků v prodejně muzea zájemci podpořili aktivity školy. Kolekce děl absolventů v turnovské Synagoze skýtala ojedinělé skloubení krásného prostoru s ušlechtilými materiály a tvary. Slavnostním večerem s živou hudbou a módní přehlídkou v areálu Střelnice, kde se všichni absolventi i profesoři mohli setkat, oslavy vyvrcholily.

 

Olga Szymanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012