Stromy nás povedou Dobříší a okolím

-jn- 6 2014 Knihy česky

Marie Hrušková, Zdeněk Mařík

Stromy nás povedou Dobříší a okolím

 

Na leteckém snímku Dobříše a jejího nejbližšího okolí vidíme úhledné sídlo obklopené lesy. Dole na zemi, v ulicích tohoto středočeského města, má zelené koruny stromů před očima po větší část roku každý pěší, ať už zaměří pohled kterýmkoli směrem. Knížka autorské dvojice – tu tvoří publicistka píšící o památných stromech a ředitel lesního závodu Dobříš – představuje čtenářům desítky vzácných stromů, jehličnatých i listnatých, které v tomto kraji svým věkem přesáhly život člověka a staly se němými svědky mnoha lidských osudů.

 

V samotné Dobříši to jsou mj. dva staleté duby – jeden majestátní, nikým nevysazený u starého židovského hřbitova, druhý na konci anglického parku u zdejšího zámku. V okolních obcích to je například památný buk u rybníčku v Nové Vsi pod Pleší a tamtéž jasan s dvojitým kmenem či staré jírovcové stromořadí. Výjimečným stromem je široko daleko největší lípa u vsi Korkyně, a to ještě před lety přišla při prudké bouřce o část své rozložité koruny. Mohutný topol bílý dominuje krajině u Velké Lečice, poblíž silnice u Mokrska zase poutá pozornost jasan osamoceně rostoucí na pastvině. V polesí svatá Anna pak kolemjdoucí obdivují více než 150 let starou skupinu nádherných sosen. atd.

 

V knížce, pojednávající o věkovitých či jinak mimořádných stromech Dobříšska nacházíme trochu překvapivě i jednu jabloň: také ona však patřila právem (minulý čas je tu bohužel na místě) mezi stromy památné. Ještě před několika málo lety mohli její torzo spatřit návštěvníci Čapkovy Strže, kde rostla blízko domu, v němž  v posledních letech svého života (1935 až 1938) pobýval, psal a zahradničil Karel Čapek. Olga Scheinpflugová vzpomínala, že spisovatel zakázal tuto jabloň pokácet, třebaže dávno nedávala ovoce. Strom s nakloněným kmenem a korunou tvořenou pouze dvěma hlavními větvemi přežil Karla Čapka o sedmdesát let.

 

-jn-

 

129 stran, vydala M. Hrušková

na straně 41 nahoře:

Čapkova jabloň ve Strži – kresba Jaroslava Turka

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012