Zkusme žít bez armád

Zdenek Reimann 6 2014 Aktuality česky

Politikon přímé demokracie DD Euro-vision Newsletter (červen 2014)

Vydává dr. Jiří Polák anglicky a je to krásné čtení o přímé demokracii s přidanou hodnotou i bez. Snad jediný časopis, který informuje o lidech stejného smýšlení na celém světě; dozvíme se, že například italské hnutí přímé demokracie publikovalo svůj návrh ústavy Evropské unie, že holandský Senát podpořil vytvoření zákona o referendu, že v Jižní Africe Hnutí přímé demokracie usiluje o předkládání některých zákonů voličům ke schválení (referendum), že v Estonsku vzbudil ohlas článek Ero Liivika „Přímá demokracie a její nepřímá neutralizace politických systémů,“ že ve Švédsku vysílá hnutí přímé demokracie on-line; rovněž ve Švýcarsku (swissinfo.ch) se dopídíte informací ohledně novinek, faktů a názorů, také kde, kdy a jak můžete nechat zaznít i svůj názor. Jedná se o „občanský žurnalismus,“ který je svobodný, ničemu a nikomu poplatný. Spolupráce příznivců přímé demokracie pomocí informované diskuse je důležitá v rámci tažení za omezení moci politických stran. Na Slovensku se zorganizovali do dissentu pod názvem Opozice novému světovému řádu a získávají příznivce na celém světě. Vyzývají k lepší kontrole státních institucí a mechanismů, omezení činnosti a zisku bank, k větší občanské bdělosti nad našimi vlastními osudy. V Americe oželili smrt Lee Gottlieba, autora knihy Teorie lidské proměny a velkého propagátora přímé demokracie; měl promluvit na národní konferenci Dialogue and Deliberation (Dialog a rozvahy). V Bosně ustavili několik občanských shromáždění na podporu „sdílené demokracie“ s vládou. Ta se má skládat z méně přeplácených aparátčíků a více skutečných odborníků.

Co nás se týče, dr. Polák se v úvodníku pouští do zvyku politiků naslibovat před volbami hory doly a nedodržet; naposledy horují za vyšší zaměstnanost. Nemaje nejmenší ponětí o těžkostech v podnikání a marketingu, udílejí hloupé rady. Dr. Polák doporučuje přečíst si na toto téma vynikající práci ředitele pražského Centra globálních studií, Marka Hrubce. V Izraeli si kladou otázku, zda jsme připraveni pro svět, kde bude až polovina lidí bez práce. Ještě chytřejší počítače vyřadí z práce statisíce kancelářských míst v soukromém i vládním sektoru, v bankovnictví a pojišťovnictví. Bude asi zapotřebí jen kopáčů, vědců a programátorů?

Česká teoretička a aktivistka Miluše Kotišová dobře přeložila zajímavou knihu Alberto Marténa Metafyzická teorie peněz a zmiňuje se například o Kostarice, kde před mnoha lety zrušili armádu a vůbec jim nechybí. Vklíněni mezi vyzbrojenou Panamu a Nikaraguu, nebyli napadeni, ohroženi se necítí. Jenom my jsme neustále přesvědčeni, že když se odzbrojíme, hned nás někdo určitě uchvátí a v případě nutnosti bychom měli zaútočit první … A co kdyby USA zrušily půlku armády, stáhly všechny své vojáky domů – bylo by na světě méně nebezpečno? Nebo naopak? Přečtěte si.

Zdenek Reimann

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012