Rok české hudby – červen

Martina Fialková 5 2014 Kultura česky

180 let uplyne od narození Terezy Stolzové.

Pozdější světová operní hvězda – famózní sopranistka, která dokázala k pěveckému umění přidat i herecké, se narodila 2. 6. 1834 v Kostelci nad Labem. Byla předposlední z 10 dětí v rodině řezníka. I její dvě sestry se staly úspěšnými pěvkyněmi, ona dosáhla nejvýš. Zpívala v La Scale, Verdi psal hlavní postavy svých nejlepších oper pro ni, byla první Aidou v Evropě. Na jejím náhrobku v Miláně, kde zemřela v r. 1902, je nápis: narozená v Čechách, vychovaná pro umění, žila a zemřela v Itálii. Připojila k síle a ušlechtilosti zpěvu, který ji proslavil, ušlechtilost a sílu ducha, pročež byla milována oddanou láskou a bude dlouho oplakávána.

Emil František Burian, představitel české hudební a také divadelní avantgardy, se narodil před 110 lety.

Ve sféře hudební je autorem množství filmové hudby, mj. k Cestě do Pravěku Karla Zemana, ale i řady oper či koncertních skladeb. I on se stal příznivcem komunistických idejí. Pak ale v roce 1958 navštívil SSSR a pod vlivem Chruščovovy kritiky Stalina a jeho praktik vystoupil ve Španělském sále Pražského hradu se zásadním sebekritickým projevem. Zemřel 9. 8. 1959.

 

Pavel Haas

další nadaný skladatel židovského původu s tragickým koncem, má letos 115. výročí narození. Hudbu studoval v Brně, mj. u Leoše Janáčka, čerpal z českého i moravského folkloru. Byl bratrem známého herce Hugo Haase, na rozdíl od něj se mu nepodařilo před válkou emigrovat, prošel Terezínem a zahynul 17. 10. 1944 v Osvětimi. Památku jeho jména šíří mj. současný Pavel Haas Quartet, který čerpá z odkazu jeho komorní tvorby.

 

Rafael Kubelík, skladatel a světově proslulý dirigent

se narodil 29. 6. 1914 před 100 lety. Skladatel a světově proslulý dirigent, syn legendárního houslového virtuosa Jana Kubelíka. Ve 20 letech poprvé dirigoval Českou filharmonii, ve 28 se stal jejím ředitelem. V roce 1946 s ní zahajoval a zakončoval 1. ročník nového festivalu Pražské jaro, u jehož založení stál. Únor 1948 ho přiměl k emigraci, jeho dirigentská hvězda v zahraničí stále stoupala. Byl šéfdirigentem u nejlepších světových orchestrů (Chicago, Londýn, Mnichov), také v Metropolitní opeře v NY. Všude prosazoval českou hudbu, na niž byl uznávaným odborníkem. Odmítal vrátit se do vlasti, dokud nepadne komunistický režim. Triumfálním zahajovacím koncertem Pražského jara s Českou filharmonií se tak stalo v roce 1990. Poté ukončil svoji dirigentskou činnost. Zemřel 11. 8. 1996.

 

Tipy na koncerty a další události

 

10. 6. - Slavní Češi 20. a 21. století

Talichova komorní filharmonie – Z. Lukáš, L. Fišer, P. Eben, J. Filas, Pražská konzervatoř

11. a 12. 6. -  Je jen jedna hudba

Premiéra nového díla Jakuba Zahradníka, Anežský klášter

11. a 12. 6. - Praha Liboru Peškovi

V. Novák, J. Suk, dirigent Libor Pešek, Obecní dům

Symfonický orchestr HMP FOK. Během koncertu 11. 6. obdrží dirigent Libor Pešek od pražského primátora čestné občanství hl. m. Prahy, které reflektuje jeho dlouholetou práci nejen s tímto orchestrem. Program koncertu odráží typický repertoár, českou hudbu první poloviny 20. století, kterému se Pešek s FOK dlouhodobě nejraději věnoval.

 

18. a 19. 6.-  Závěrečný koncert 79. sezóny FOK,

dirigent Muhai Tang, Obecní dům . Jako vyvrcholení večera zde zazní Janáčkova Glagolská mše, ale také zajímavé novinky. Honeggerovo Concerto da camera pro flétnu, anglický roh a smyčce v úpravě pro lesní roh z pera samotné interpretky, sólohornistky FOK Zuzany Rzounkové. V české premiéře pak zazní skladba Druhopisy Kryštofa Mařatky, českého a zároveň jednoho z nejvyhledávanějších evropských skladatelů (žije ve Francii).

18. a 25. 6.  Česká baletní symfonie II,

choreografie J. Kylián, P. Zuska, J. Dušek, ND – vřele doporučujeme

18. 6. Duchovní koncert Kühnova dětského sboru a PKF – Prague Philharmonia,

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

24. 6. Open air koncert České filharmonie s mladými talenty, dirigent J. Bělohlávek, Hradčanské náměstí

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012