Jan Kubíček / Retrospektiva

HK 5 2014 Kultura česky

 

Galerie hlavního města Prahy vystavuje Retrospektivu děl malíře Jana Kubíčka v Městské knihovně, ve 2. patře na Mariánském nám. , Praha 1

 

Jan Kubíček (1917–2013) patřil k uměleckému směru, který je v mezinárodním měřítku znám pod pojmy „konkrétní“ či „konstruktivní“. Od šedesátých let tvořil obrazy, které vznikaly na racionálních, geometrických základech. V České republice ve stejném období jako Kubíček hledali racionálně estetický přístup k umění především Sýkora, Malich a Demartini. Vzhledem k politické situaci v Československu nebylo možné pokračovat v udržování a prohlubování mezinárodních kontaktů navázaných v šedesátých letech. Vrcholu své umělecké tvorby dosáhl Kubíček nejpozději sérií obrazů s „dělenými kruhy“.

Svůj základní konkrétní kánon Kubíček formuloval převážně v černobílém provedení. Zároveň ale vynikal v barevné tvorbě. Aniž by vypracoval barevnou teorii jako například švýcarský malíř Richard Paul Lohse, který Kubíčka v sedmdesátých letech navštívil v Praze, barvy v jeho díle působí v pravém slova smyslu tohoto uměleckého směru „konkrétně“. U pozorovatele neevokují emocionalitu, ale vyzývají ho k chápání barvy jako konkrétního prvku celé kompozice.

Jako většina umělců své generace vychází Kubíček z estetického vývoje padesátých let.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století měl Kubíček různé výstavy v Německu. Po delší přestávce uspořádalo Muzeum Wilhelma Hacka v Ludwigshafenu v roce 1994 velkou retrospektivu, která vrátila jeho dílo v Německu do středu pozornosti. Na veletrzích v Kolíně nad Rýnem, Basileji a v Karlsruhe, které jsou pro výtvarné umělce velmi důležité, je Kubíček dodnes dobře zastoupen západoněmeckými galeriemi.

Kubíček tak dnes vedle Malicha či Sýkory reprezentuje konstruktivně-konkrétní umění České republiky v mezinárodním měřítku.

Tato výstava poprvé představuje reprezentativní přehled Kubíčkova díla publiku ve vlastní zemi. Přitom lze snadno poznat, že Kubíček je se svým uměním pevně zakotven v tradici moderny v mezinárodním rámci i v České republice.

 

Výstava potrvá do 10.8. 2014

Otevřeno út-ne, 10-18 hod.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012