Svatojanské Navalis v Praze - opět 15. května

4 2014 Kultura česky

Letos již po 286. oslaví Praha svátek nejznámějšího českého světce, Jana Nepomuckého. Na hladině Vltavy pod Karlovým mostem vyroste ve čtvrtek 15. 5. plovoucí podium a na něm proběhne koncert barokní hudby a světelný špektákl. Tímto vodním představením bude slavnostně zakončen šestý ročník obnovené tradice vodní slavnosti, jež nemá ve světě obdoby.

 

Podobně jako v předchozích pěti letech zahájí obnovenou tradici v 18:00 mše svatá celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou ve svatovítské katedrále. Později v 19:00 se vydá slavné procesí poutníků z katedrály až na Karlův most, kde pan kardinál ve 20:00 odstartuje regatu historických a dračích lodí, které si pojedou pro pohár sv. Jana Nepomuckého. Tečkou za sakrální částí oslav bude mše na Křižovnickém náměstí. Od 21:00 čeká diváky neopakovatelný koncert barokní hudby na plovoucím podiu pod Karlovým mostem. Do Prahy opět dorazí gondoliéři z Itálie a veslaři z dalších zemí, které tradičně slaví Jana Nepomuckého jako patrona všech lidí od vody. Šestý ročník obnovených slavností je výjimečný založením svatojánské sbírky na obnovu poutních míst. Letošní, první sbírka, bude určena na obnovu a zviditelnění poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Více najdete na www.navalis.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012