Smetanovo trio představilo dvě novinky

Maf 3 2014 Kultura česky

Členové předního komorního uskupení Smetanovo trio nahráli  nedávno dvě (respektive hned tři) nová CD.

Na jednom se samotné Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová (klavír), Jiří Vodička (housle) a Jan Páleníček (violoncello) věnuje známým světovým dílům pro klavírní trio – zní zde hudba Maurice Ravela a Dmitrije Šostakoviče (Vydal Supraphon).  Na titulu, „brahmsovském“, vydaném ve vlastní edici (Triartmanagement) pak jeho jednotliví členové hrají  s Filharmonií Hradec Králové: Jitka Čechová triumfuje s Brahmsovým klavírním koncertem  č. 1 d moll a Jiří Vodička spolu s Janem Páleníčkem hrají na druhém disku tohoto dvojalba překrásně Dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr a moll stejného skladatele.

 

Zejména tento počin nazvaný jednoduše „Brahms“, nesoucí skladatelovu podobu ve zralém věku na přebalu, kdežto uvnitř s jeho mladistvým portrétem, stojí za poslech. Nejen kvůli všem třem vynikajícím sólistům, ale i celkovému vyznění, kde i Filharmonie Hradec Králové s Ondřejem Kukalem za dirigentským pultem nachází krásný zvuk a sólistům tvoří plnokrevný rámec.  Klavírní koncert v podání Jitky Čechové je možná lyričtější, než býváme u mužné a často i prudce vášnivé Brahmsovy hudby zvyklí – ale lyričtější jen přesně přiměřeně osobnosti interpretky. Mnohá místa posluchače dokážou unést do nebes a koncert jako celek tvoří i takto „nadlehčený“ velký emocionální zážitek.  A podobně je tomu i u dvou proplétajících se hlasů houslí a violoncella ve Dvojkoncertu. Toto dílo je prubířským kamenem náročným na precizní souhru s orchestrem i s druhým sólistou zároveň a klade nejvyšší nároky na muzikálnost a vzájemné procítění. Obojího se zde náročnému dílu dostalo. Je radost, všechna tři CD – ale zejména ta dvě brahmsovská v jednom obalu – poslouchat.

Martina Fialková

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012