Uprkovský trojúhelník

Olga Szymanská 3 2014 Kultura česky

V Uherském Hradišti vznikl vhodný prostor pro kulturní centrum, určené k prezentaci výtvarného umění, folklorní tradic a vzdělávání. Proč?

Trojice

V kraji se narodili hned tři umělci, kteří tento prostor přesáhli svým talentem a dílem.

Joža Uprka – malíř a grafik, narozen 1861 v Kněždubu. S malířským talentem po otci. Z pražské AVU přešel na mnichovskou Akademii. Kreslil do časopisů Paleta, Zlatá Praha, Světozor. Volné směry otiskovaly jeho díla. Na Slovácku a Slovensku zachycoval lidové typy a kroje, zvyky. Získával přátele, obdivovatele, mecenáše, osobnosti kulturního života. Vystavoval v Praze a po celé vlasti. Navštívil Paříž, země Evropy s výtvarnou historií a tradicí. Připravil Všeslovanskou uměleckou výstavu. Na pařížském salonu byla vystavena jeho Pouť u sv. Antonínka (1894). Císařem Františkem Josefem byl vyznamenán rytířským křížem. Od 1897 trvale sídlil ve Hroznově Lhotě, mezitím v Klobušicích u Ilavy zachycoval lidové náměty. Zemřel roku 1940. Spolupracoval s výtvarníky, spisovateli, skladateli, sběrateli, národopisci, publicisty. Zasloužil se o rozvoj uměleckého života Moravy: skrze brněnský Klub přátel umění, Spolek výtvarných umělců v Bratislavě. Sdružení výtvarných umělců moravských pomohl ke vzniku jeho střediska – Domu umělců v Hodoníně. Usiloval o rozvoj tradic lidové kultury Moravy, propagaci a spolupráci výtvarných umělců slovanských národů. Spojil moravské a slovenské výtvarníky k výstavě Umělecké besedy slovenské v Hodoníně (1902). Ve Hroznově Lhotě přijal Augusta Rodina v rámci jeho výstavy v pražském Mánesu a osobní návštěvy. Úspěch výstavy Joži Uprky v Praze (2011 – 2012) potvrdil, že byl pravý Evropan slováckého venkova.

 

Franta Uprka – sochař a řezbář, bratr Joži, narozen 1868 v Kněždubu. S řezbářskou průpravou, dlouholetou působností v kamenických dílnách a ve Schnirchově ateliéru v Praze. Franta vyšel z řemeslné tradice. Vytvářel díla z oblasti lidového žánru Slovácka, četné portréty tehdejších známých osobností. Pomníky, například: pomník padlým hrdinům v Uherském Ostrohu na Moravě. Jeho díla mají silný umělecký výraz a umocňují obrozenecký ráz českého umění. Do povědomí veřejnosti se zapsal jako Umělec národního romantismu.

Antoš Frolka – učitel a malíř, autodidakt, narozen 1877 v Kněždubu. Jeho velkého talentu si všiml právě Joža Uprka. Frolka důsledným studiem bravurně zvládl kresbu, akvarel, pastel i olej. Stal se pozdějším přítelem J. Uprky a předním umělcem jeho okruhu. Výtvarným jazykem, vrozenou hudebností, vztahem k lidovému kroji, tanci a folkloru velmi citlivě a přirozeně zobrazoval prostředí rodného Slovácka: v tématech prací všech ročních období, zvyků, tradic, lidových a svátečních obřadů. Jeho originální, kresebně mistrovské a etnografickou stránkou svébytné „malířské kroniky“ jsou proto uchovávány pro další generace. Vydobyl si přívlastek Malíř mizejícího světa.

Trojice umělců je pochována na "Slováckém Slavíně"v rodném Kněždubu.

Prostor

Díla nejen těchto mistrů, ale i umělců okruhu J. Uprky a Slovácka uchovává Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti, otevřena od roku 2012 v prostorách bývalé jezuitské koleje.

Na jejím vzniku se podílely Nadace Moravské Slovácko, město Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou. Počtem děl Joži Uprky i pojetím je výjimečnou kolekcí jednoho malíře nejen u nás, ale  i v Evropě. Dvanáct výstavních sálů o ploše 1100 m2 nabízí 127 malířových obrazů a kreseb. Jako důkaz jeho talentu a nenahraditelný zdroj o životě předků oslovují všechny věkové kategorie návštěvníků nejen z domácích krajů, ale i z Evropy, USA a ostatních kontinentů.

Duch expozice vznikl ze tří zdrojů: z děl Nadace Moravské Slovácko, z Národní galerie a sbírek státních a církevních, od soukromých sběratelů. Prostorné chodby upoutají rozměrnými fotografiemi (z Památníku národního písemnictví) o životě a díle Joži Uprky a bratra Franty. Jeho plastiky malířskou tvorbu doplňují. Velkému zájmu se těší zejména Jožova plátna Pro pérečko, Kristus na hoře Olivetské, Štěrkař, Úvodnice z Velké. Kvalitu expozice zaručuje obměna děl: nyní například studie jezdce k monumentálnímu plátnu Jízda králů ve Vlčnově ze SGVU v Litoměřicích, zakoupení Vinobraní na Slovácku. Ze soukromých sbírek především portrét Františka Xaverského, nalezeného ve sklepě umělcova domu, který tvoří nádhernou symbiosu se sousedním kostelem, zasvěceným tomuto světci. Z NG jsou zapůjčena vrcholná díla J. Uprky: Vláčení, Hudci, Lanžhotský šohaj. Vůbec poprvé zde můžeme spatřit díla Jeseň, Odvážanie perin, Sedliacka svatba, Lanžhoťan ze SNG v Bratislavě. Dovezeno bylo rozměrné plátno Boží tělo ve Velké ze ZGVU v Plzni. Výstavní kolekce je doplňována tvorbou malířů Slovácka, ovlivněných tvorbou Joži Uprky.

Galerie malířů Slovácka v nedalekém Veselí nad Moravou se nachází v budově zdejších železáren. Na ploše 1200 m2 je vystaveno na 300 děl od A. Frolky, C. Mandela, O. Molitora (činný při dostavbě Svatovítské katedrály v Praze), L. Ernhafta, F. Bezděka, J. Koudelky, R. Černého, O. Ottmara, F. Štěpánka a dalších umělců, působících na Slovácku.

 

Význam

Centrum kultury v Uherském Hradišti poskytuje knihovnu s čítárnou, realizuje komorní výstavy malířů, přednášky a besedy o veškerém umění, setkávání přátel výtvarného umění. Dokončuje filmový dokument o Jožovi Uprkovi k výročí jeho narození. Za symbolické vstupné umožňuje prohlídku nejen důchodcům a studentům, ale speciální vstup i nezaměstnaným lidem. Spolupracuje se Základní školou Joži Uprky v Hradci Králové v návaznosti na její návštěvu zde roku 2012. Ve spolupráci s Národní galerií v Praze plánuje realizovat obsáhlou výstavu českých malířů 19. a 20. století ze soukromých sbírek. S našimi krajany v USA chce centrum o životě a díle Joži i Franty Uprky uspořádat výstavu na americkém kontinentu.

 

Uprkovský trojúhelník se stává známý: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti – Galerie malířů Slovácka ve Veselí nad Moravou – Muzeum J. Uprky v rodném Kněždubu se zakončením na kopci sv. Antonínka – je zároveň trasou po třech místech, které odborníkům, milovníkům výtvarného umění a turistům poskytnou kulturní i estetický zážitek.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012