Nová sbírka básní

1 2014 Kultura česky

Ukázka z knihy „Jeřabinové hory“, básníka Vladimíra Stibora...

Motto: Rozhodl jsem se přelstít smrt...

Odkáži ti všechny své zahrady,

Jeřabinové hory v dálce.

.......

 

Ve stoupání

dohoním Sisifa,

zahlédnu slunce.

Z jedné hory vychází,

do druhé se přelévá.

Z jeřabin mívá strach.

Trochu také z tebe.

 

Zátoka Sargasového moře

 

Ještě jednou

bych obešel atrium,

do slané vody hodil

papírovou růži,

dychtivým pohledem

zastavil nedělní pouť.

 

Ukážeš mi záda,

mateřské znaménko v podpaží.

 

Byl bych blázen

kdybych tě nechtěl.

 

Proměnil jsem stud

Jeřabinové hory v remízky

s mincemi ostřice

 

Řekl bych:

Už jsem spolu

dva tisíce let

před prvním vyplutím

na galilejská jezera.

 

......

 

Proti své vůli

cítím ji,

Její vzrušující pach,

nezbroušené korálky pižma

krev ulpí na římse,

posledním oknem

kterým lze vyskočit

a uniknout

vyhodí krajku,

lem panteřích šatů.

 

O pouštní lásce

 

Až obejdu řečště

budu mít mosty v zádech

Zaslechnu tančiště,

anděla s jitřním smíchem –

 

Toho svého a tolikrát zraněného

na mých rtech,

když jsem chtěl mít odehráno

všechny své tragédie v dvojzpěvech...

 

Zůstalo mi schodiště,

Beduíni mizející do pouště,

volají své sestry zpět.

 

Má lvice, zůstaň na příště,

Tvé dary vylovím z ohniště,

než se začnu potácet...

 

Sbírku básní „Jeřabinové hory“ vydal Milan Hodek, v Hradci Králové, v r. 2013 jako první vydání)

Alena Klímová - Brejchová (BO.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012