Hezky nahlas nebo hezky potichu?

-red- 10 2013 Ostatní česky

Rádi zde zveřejňujeme otevřený dopis našeho čtenáře, dopisovatele a dlouholetého spolupracovníka Českého dialogu z Německa, pana Václava Židka, který též dopisuje na web Seniorum. Jak je vidět, problémy se zbytečnými a obtěžujícími zvuky a také s nesrozumitelnou a příliš rychlou dikcí mnoha rozhlasových a televizních moderátorů jsou všude stejné. A protože i mnozí z Vás v zahraničí také sledujete Českou televizi a posloucháte Český rozhlas, přečtěte si, co se kolem tohoto problému rozpoutalo....

 

Köln, den 18. října 2013 Vážený pane předsedo docente Uhde,

obracím se na Vás jako na předsedu orgánu, který uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Doufám, že mému dopisu bude vámi věnována pozornost a že se pokusíte v rámci svých možností o zjednání nápravy. Mé upozornění se týká většiny seniorů v České republice, kteří jsou často mladou generací již odepsáni a kterým se vždy před volbami politickými stranami naslibuje všechno možné a po volbách skutek utek. Dovoluji si Vám zaslat prolink na článek moravského serveru SeniorTip http://www.seniortip.cz/?module=article&id_article=3781, kde vyšel velmi zajímavý článek čtenáře pana Krieshofera a ke kterému jsem nemohl zůstat lhostejný, abych vám nenapsal a tak se pokusil přes Vaší Radu ČT zjednat aspoň v něčem nápravu. Abych se nemusel více rozepisovat, tak vkládám do tohoto textu část textu tohoto článku a více se dovíte ze samotného článku, jehož odkaz je výše uveden.

“V médiích však pracují lidé, kteří to buď nevědí, nebo to nerespektují. Moderní doba přinesla zlozvyk mluvit rychle, drmolit, neartikulovat. Jakoby ono proslulé heslo - čas jsou peníze - proniklo do vědomí a nutilo kdekoho k rychlému výdělku. Možná, že je to i výsledek nedostatečné výchovy k jazykové kultuře, možná jen lajdáctví a bezohlednost. Někdy to v éteru vypadá, jakoby reportéři a moderátoři soutěžili o to, kdo potřebný text vysloví rychleji a v kratší době. Možná proto, aby zbylo více času na reklamu, která přináší zisk.”

V příspěvku pana Krieshofera najdete další nemalé závady, týkající se moderátorů a i technické kvality programů České TV. Jsem přesvědčen, že při troše snahy by se mohla ve všech bodech zjednat náprava a tím seniorům dokázat, že se berou jejich problémy na vědomí a že ještě nepatří do “starého šrotu” i když to tak leckdy vypadá. Děkuji Vám předem za Vaši odpověď.Srdečně Vás zdraví Václav Židek Na vědomí: Generální ředitel České televize Petr Dvořák ( petr.dvorak@ceskatelevize.cz)Ředitel České televize OSTRAVA Tomáš Šiřina (tomas.sirina@ceskatelevize.cz)

Václav Židek

D-50 859 Köln

zidekvaclav@googlemail.com

 

Milí čtenáři, článek pana Ivo Krieshofera je něco jako výzva pro všechny seniory a jejich nejbližší, kterým není lhostejný pojem stáří. Proto navrhuji, aby všichni čtenáři Českého dialogu rozeslali doporučení s prolinkem na tento příspěvek svým přátelům, známým, svým poslancům, starostům, hejtmanům, rozhlasovým redakcím i různým deníkům atd. Čím více bude rozeslaných odkazů, tím lépe. Jsem přesvědčen, že nestačí kývat nad příspěvkem uznale a smutně hlavou, tak náprav se nikdy nedočkáme. Prostě a jednoduše je třeba začít něco dělat. Jak jsem byl informován, tak návštěvnost Českého dialogu je velmi slušná - denně několik set a proč toho nevyužít a něco proto neudělat? Myslím si, že to za pokus stojí. Takže, milí čtenáři, co vy na to - pustíme se do toho a nebo zůstaneme k našim problémům nadále lhostejní a raději budeme jen nadávat  u piva? Václav Židek

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012