Primátorský řetěz

Olga Szymanská 10 2013 Kultura česky

Dary primátorům pražským

Muzeum hlavního města Prahy po záštitou primátora hlavního města Prahy pořádá výstavu Primátorský řetěz /Dary primátorům pražským. Nejen nová podoba původního primátorského řetězu nadchne mnohé návštěvníky.

 

HISTORIE

Užívání zlatého primátorského řetězu s medailí a městským znakem při slavnostních příležitostech vyvinulo se ze středověkého obyčeje: městští a státní hodnostáři a úředníci, mající právo na vlastní pečeť, nosili typář pečeti-pečetidlo na řetěze na krku jako odznak své hodnosti. V pražských městech po husitské revoluci začali nosit pečeť na zlatém či stříbrném řetězu úřadující purkmistři. Později byl první purkmistr nejváženějším členem městské rady: zahajoval roční cyklus střídání konšelů v úřadu a na konci roku jej uzavíral. V období pobělohorském se purkmistři pražských měst přestali označovat nošením obecní pečeti, jen někteří obdrželi osobní výsadu nosit na krku medailony s podobiznou panovníka. Purkmistři spojeného královského hlavního města Prahy (dle císařského dekretu Josefa II.) byli státními úředníky. Nosili proto úřední uniformu se šavlí a šerpou, ne pečeť. Na sklonku 19. století však zavedla některá česká města dle staré tradice a dle zahraničních vzorů znovu řetěz s medailí jako insignií označující hlavu města. A Pražská obecní rada se usnesla, aby starosta města nosil při slavnostních příležitostech opět řetěz. Na návrh radního a bývalého starosty architekta Čeňka Gregora byl proto zhotoven nový řetěz s medailí zlatníkem Karlem Ebnerem, a to podle návrhu arch. prof. Antonína Balšánka (samotný řetěz obsahuje české granáty a vyraženou podobu zemského patrona Václava IV.). „…Je z ryzího zlata a má nesmírnou, především historickou hodnotu. Naposledy byl vystaven v roce 1918. Jsem přesvědčen, že i současná generace si jej zaslouží vidět na vlastní oči… jako třeba korunovační klenoty,“ říká Tomáš Hudeček, nynější pražský primátor. Řetěz byl předán slavnostně tehdejšímu starostovi Janu Podlipnému v srpnu 1898. Po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky byl uložen do Muzea hlavního města Prahy: s císařským portrétem byl nežádoucím předmětem, a proto jej starosta nenosil. Ukázalo se však, že při různých příležitostech je jeho užití žádoucí. Po vzniku velké Prahy (r. 1922 spojením dosavadní s 38 sousedními městy a vesnicemi) navrhl proto městský archivář Václav Vojtíšek, aby vrchní starosta velkoměsta užíval titulu primátor a při slavnostních příležitostech na důkaz svého postavení primátorský řetěz nosil. Jako dočasné provizorium užíval primátor Karel Baxa starý řetěz (z r. 1898), z jehož medaile bylo poprsí Josefa I. s nápisem o něm vyhlazeno: tato strana se stala rubem, lícem pak strana s předchozím městským znakem. V této podobě užívají řetěz primátoři hlavního města Prahy dodnes.

 

VÝSTAVA

V suterénním sále s původními fragmenty ze zbořených pražských domů jsou umístěny jednotlivé vybrané dary nejvyšších – nejdůležitějších představitelů z různých zemí Evropy, Asien i Ameriky, a to z éry komunistické i pozdější. Kuriozitou jsou například silonové ponožky, mnohé čínské či japonské předměty apod. Exponáty jsou ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a Archivu hlavního města Prahy. Zlatým hřebem je druhá část výstavy: v prvním patře ve vitríně si lze prohlédnout současný řetěz, zapůjčený samotným primátorem hlavního města Prahy: „Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit tento unikát podle návrhu Antonína Balšánka v krásném interiéru novorenesanční budovy, navržené v 90. letech 19. století také A. Balšánkem,“ zdůraznila Zuzana Strnadová, ředitelka muzea. Expozice v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy otevřena do 20. října.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012