Jiří Sopko: Bez lidí

Olga Szymanská 10 2013 Kultura česky

Jiří Sopko: Bez lidí

Malíř se po šestileté přestávce představuje veřejnosti novými díly.

Jiří Sopko (ročník 1942) po Střední výtvarné škole studoval na Akademii výtvarných umění v Praze – u prof. Jiřího Horníka a Antonína Pelce. Po krátkém působení u prof. J. Smetany na AVU se stal vedoucím zdejšího ateliéru malířství. Je znám členstvím ve Volném sdružení 12/15 – svou účastí na jeho legendární výstavě v Mánesu (1990), která „rozvířila stojaté vody“. O rok později byl jmenován profesorem AVU a tímto rokem započala jeho spolupráce s Galerií Gema. Roku 2002 byl zvolen předsedou umělecké rady AVU a jejím rektorem, o tři roky později znovuzvolen rektorem tamtéž. Je letitým členem Umělecké besedy.

Sopkova nová díla vyvolávají jako vždy očekávání a rozruch. Při názvu výstavy „Bez lidí“ nás napadne, je-li možné, aby se Sopkovy obrazy zcela oprostily od postav a ovládla je pouze krajina. „Ještě v polovině prázdnin, kdy bylo nutno rozeslat avíza na připravovanou výstavu, to tak vypadalo… autor… měl za to, že už je unaven lidmi a že bude malovat, jak on sám říká, jen ´to, co vidí´“ (z textu k výstavě). V tichu přírody se Sopkovi však hlavy i celé figury jako by samy promítly na papír se do květinových motivů tak, jako se barevné duše vznášejí nad loukami, aby se zcela osamostatnily a nechaly se tzv. omývat autorovým typickým deštěm duhových barev. Sám umělec říká, že se tak vrací do dětského světa a že v malých formátech akrylů na papíře je jeho projev naprosto uvolněný. Stejně jako na minulé pražské výstavě, zařadil do současné expozice plastiky: Hlava, Pan Brousek, Přebíračka – (z let osmdesátých), nyní odlitých v bronzu. A jako u svých dvoj- a troj- obrazů zkoumá, co že způsobí jediný motiv v různých barevných variacích a jak se tyto mohou vzájemně ovlivňovat, tak zkouší u plastik, jak se „chovají“ v různých materiálových provedeních.

Na výstavě v Galerie Gate v Praze (do 17. 11. 2013) jsou kromě čtyř pláten z loňského roku a zmíněných plastik výhradně letošní dvoumetrová plátna či papírové plochy – akryly.

K výstavě vychází bibliofilie Rozmarné léto Vladislava Vančury s dvanácti barevnými linoryty Jiřího Sopka.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012