Fotograf duše

Olga Szymanská 9 2013 Kultura česky

Výstava "František Drtikol: Z fotografického archivu" je poctou ke 130. výročí autorova narození a zároveň je věnována J. R. Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie z roku 1938.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze mělo a má v životě a díle předního fotografa Františka Drtikola (1883-1961) jedinečné postavení. Bylo místem jeho první samostatné souborné výstavy (1922) i adresátem jeho uměleckého odkazu (z r.1942) s více nežli pěti tisícemi fotografií. Významným předělem se stala výstava, připravená Annou Fárovou (1972). Od té doby je F. Drtikol vnímán jako osobnost mezinárodního věhlasu: jeho díla jsou v prestižních světových sbírkách a nejvýznamněších výstavách.

Většina expozic byla zaměřena na Drtikolovu tvorbu dvacátých let 20. století, kdy pracoval v duchu art deco a tvořil unikátní ženské akty, jimiž si vysloužil mimořádné uznání. Dalším tématem jsou práce z období fotografické secese, realizované různými fototechnikami (gumotisk, olejotisk, pigment aj.). Vrcholnému období po začátku třicátých let, kdy vědomě svou fotografickou tvorbu ukončil, bylo dosud věnováno málo prostoru - přestože se právě jím završuje Drtikolovo mnohaleté experimentování. Jeho tvorba s radikálními myšlenkami předběhla svou dobu. Když vytvářel nejvýznamnější fotografická díla, v českém prostředí se teprve imaginativní tendence rozvíjely (zájem o lidskou sexualitu, sen, oblast nevědomí): teprve vznikla Skupina surrealistů a vystavovala experimentující Fotoskupina pěti. Umělcovo dílo však rychle upadalo v zapomnění. Nové ohlasy jeho tvorby nalézáme po jeho znovuobjevení v tvorbě protagonistů slovenské vlny inscenované fotografie (v osmdesátých létech).

Současná výstava v Uměleckoprůmyslovém museu (do 24. 11. 2013) čerpá z umělcova fotografického archivu: obsahuje jedinečné fotografie, pracovní studie a variace, ve své době neurčené k veřejné prezentaci. Rozhodnutí vystavit Drtikolovy ateliérové práce témeř osmdesát let po jejich vzniku se opírá o názor, že (autorovými slovy): "Jen zrod umění je z Božské podstaty, kdežto na dokončeném díle lpí tíha země. Skizza je prvotní opis umělecké intuice." Snímky ukazují postup práce se živým modelem (ve variaci aktů), abstrakní kompozice či originální angažované snímky s duchovní orientací na filosofii a náboženství Východu. Autor je realizoval v době hospodářské krize, která jeho podnik tvrdě zasáhla. O to více si jich važme, neboť vznikala bez možnosti jakéhokoliv uplatnění v naprosto autonomní svobodné volbě umělce.

Expozice - v premiéře ve Slovenské národní galerii v Bratislavě v rámci Měsíce fotografie (v r. 2010) je nyní v Praze doplněna dokumentací umělcovy designérské tvorby: návrhy dekorativních předmětů, stolních lamp, hudebních linií, také alby s foty plastik a obrazů, dle nichž se fotograf inspiroval. Z nich jsou patrné dekorativnost i linie, pohyb i klid jeho děl. Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky, včetně tématických přednášek a komentovaných prohlídek.

František Drtikol byl doslova architektem vlastních foto-obrazů.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012