Viktor Kolář/Retrospektiva

HK 9 2013 Kultura česky

· Retrospektiva Viktora Koláře představuje první ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s téměř výlučným celoživotním ostravským tématem protnutým zkušeností z kanadského exilu. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti. Ostrava Viktora Koláře v sobě spojuje směs zvláštních typů lidí všech generací, starousedlíků i lidí, kteří sem přišli za prací. Fotografické obrazy z 50. a 60. let 20. století jsou obestřeny posunutou realitou ostravského života. Porážka Pražského jara v roce 1968, ale i osobní zvědavost na svět „tam venku“ vedly Viktora Koláře k odchodu ze země. Cesta vedla do Kanady. Přes Vancouver zamířil do Toronta. Dva roky strávil v torontských fotografických laboratořích firmy BGM Imaging. Přes den zpracovával materiály mnoha zajímavých, důležitých a slavných fotografů, ostatní čas věnoval vlastnímu fotografování. Viktor Kolář, fotograf okamžiku nadčasovosti, solitér, nepotřebuje velkolepé události, vyhýbá se atraktivním a drásavým námětům. Ostražitě vyčkává na pravý okamžik, na přiblížení se k člověku, aby se zmocnil rozhodujících okamžiků světa kolem sebe. V New Yorku se Kolář sbližuje s Cornellem Capou. Přes rozbíhající se úspěšnou fotografickou kariéru jak v Kanadě, tak ve Spojených státech se Viktor Kolář rozhodl v prosinci 1973 přes Paříž a Londýn k návratu do Ostravy. Vyhlášená amnestie se ovšem nevztahovala na politické důvody. V nepřítomnosti byl odsouzen na šestnáct měsíců s dvouletou podmínkou.

· Výstava potrvá do 29. 9. 2013

· v Domě u Kamenného zvonu

· Staroměstské nám. 13

· út.-ne 10.00-20.00

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012