Tomáš Víšek - vítězství v Paříži

Maf 7 2013 Kultura česky

Čestný člen Mezinárodního českého klubu, klavírista Tomáš Víšek, získal nedávno 1. cenu + CMF Prix na velké mezinárodní klavírní soutěži (Concours Musical de France) v Paříži. V hlavní kategorii (soutěž nemá věkový limit) zvítězil s náročným 60minutovým programem složeným z několika virtuosních skladeb světového repertoáru.

 

I když se o cenu podělil ještě s japonskou pianistkou Ay Takahashi, nijak to nezmenšuje význam tohoto výsledku měření sil mezinárodní špičky klavíristů. Je tak dalším velkým úspěchem vyhledávaného českého pianisty, který má již doma ocenění z dřívějších soutěží ve Varšavě(1975), 2. cenu + Bach-Award z IBLA Grand Prize Competition (1994),  2. cenu z Vídně (1992), ale také ocenění z jiné soutěže z Paříže (1995). Gratulujeme k letošní 1. ceně a připojujeme podrobnější informace. Soutěž Concours Musical de France se v Paříži koná již od roku 1979. Její ředitelkou je pianistka a mecenáška Ginette Gaubert, jež je i v čele poroty. Soutěž má velký počet kategorií od nejmladších studentů klavírní hry až po onu hlavní kategorii výkonných umělců provozujících naplno a profesionálně své umění, v níž Tomáš Víšek zvítězil. Soutěž má samostatné kategorie dokonce i pro čtyřruční hru nebo pro jazzové pianisty. Je dvoukolová, přičemž do prvního kola se soutěžící nemusí nutně dostavit osobně, jsou–li zdaleka, a mohou poslat svoji nahrávku. Ta je pak anonymně hodnocena a úspěšní soutěžící mohou postoupit do finále, které se konalo za přítomnosti veřejnosti. Náš klavírista se však osobně zúčastnil i 1. kola 23. 5., z nějž postoupil do finále 25. 5. Program měl pochopitelně předepsané složení, pro obě kola stejné – musel obsahovat klasickou sonátu (výběr padl na Beethoveno  vu Sonátu Es dur op. 31 č. 3), virtuosní etudu (Lizst – Transcendentální etuda č. 8), dále pak závažné dílo světové romantiky (Chopinovo Andante spianato et Grande Polonaise brillante) a také dílo francouzského autora (Tansman – Sonatine transatlantique). Dále zazněla dle vlastního výběru Lisztova Tarantella.  V prvním kole Tomáš Víšek navíc přednesl dle podmínek skladbu vzniklou po roce 1940, v tomto případě Etudu č. 2 oblíbeného českého autora Jiřího Gemrota, napsanou v době studentských let obou spolužáků.

 

Tomáš Víšek o svém rozhodnutí přihlásit se do soutěže nikomu předem neřekl. Tím více pak svým vítězstvím všechny překvapil. Když jsme hovořili o průběhu soutěže, není bez zajímavosti zmínit, že do finále se  kromě něj v hlavní kategorii dostaly samé ženy, a to tři dámy z Asie a ruská účastnice.  Za velkou podporu během soutěže patří dík Českému centru v Paříži a Velvyslanectví České republiky, které umělci umožnily využít k přípravě klavír v prostorách Českého centra. Těšíme se, že se opět naskytne dobrá příležitost, jak se s uměním Tomáše Víška potěšit i v rámci aktivit Mezinárodního českého klubu.

Martina Fialková

Foto z pražského koncertu Tomáše Víška pro MČK spojeného se křtem knihy o Antonínu Dvořákovi: autorka

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012