Bohemia v Budapešti slavila 20

Martina Fialková 6 2013 Naši ve světě česky

Dvacáté narozeniny, v životě lidském je to nejkrásnější věk. Podobně plný energie a radosti z vlastního bytí je i Přátelský kruh Bohemia v Budapešti, založený v roce 1993 přáteli české kultury. Měla jsem tu čest být pozvána na veselé dvoudenní  oslavy, které se konaly ve „velkém stylu“ . Tím ovšem není míněna jakákoli okázalost, ale obdivuhodný rozsah i obsah všeho, co organizátoři z  Bohemie pro všechny své členy i mnoho hostí připravili.

 

Už v roce 2003 za rozsáhlé aktivity ve prospěch české kultury v Maďarsku dostal spolek Bohemia cenu Gratias Agit udělovanou Ministerstvem zahraničních věcí. Letos je to tedy 10 let. A protože i druhé desetiletí naplnili členové Bohemie velmi bohatou činností na poli kulturního sbližování obou národů, byla spolku u příležitosti 20. narozenin za tyto aktivity udělena další cena – tentokrát Ministerstvem kultury. Její předání proběhlo 7. června, v předvečer hlavních oslav, v budově Velvyslanectví ČR v Budapešti z rukou velvyslankyně, paní Heleny Bambasové a ředitele Českého centra, pana Michala Černého. Následoval krásný koncert.  Hudební dárek spolku Bohemia věnovali společně houslista Jaroslav Šonský ze Švédska, také nositel ocenění Gratias Agit roku 2003, v němž začala i jeho spolupráce a přátelství s členy Bohemie, a domácí vynikající cembalistka Borbála Dobozy, kterou pojí s Českou republikou vřelý vztah. Studovala zde a umí výborně česky.  Umělci společně přednesli krásný a virtuosní barokní program, paní Dobozy přidala ještě dvě sólo sonáty českého skladatele J. A. Bendy, jehož hudbu velmi miluje a byla i tématem její doktorské práce.  Koncert i předání ceny se konaly v krásných reprezentativních prostorách velvyslanectví a Českého centra, následovala sklenka šampaňského a příjemné setkání s týmem našeho zastupitelství. Všichni zde oceňují práci spolku, který v mnohých aktivitách (vydávání knih, pořádání výstav a organizování dalších kulturních událostí pro budapešťskou veřejnost)  velmi dobře doplňuje práci Českého centra i ambasády.

 

Den D byla sobota 8. června

Toto datum měli všichni z Bohemie zapsané už dlouho v diáři. Ale také hosté ze Slovenska, odkud přijel zazpívat ženský sbor Českého spolku v Košicích (ano, ten, který před pár dny zpíval v Praze v naší organizaci) a hosté z Chorvatska (další sbor a hudebníci českého původu z okolí Daruvaru, kde žije česká menšina), a ovšem my z Prahy. Bohatý program, do kterého byly zahrnuty nejen aktivity členů Bohemie, ale i spřátelených institucí, trval od 16 hodin až do půlnoci. Jeho příprava musela být velmi náročná, však se účastnilo kolem 300 hostí. Však se také oslavy konaly v krásně zrekonstruovaném historickém domě, který hosté obsadili od sklepa přes malé nádvoří v přízemí až po sály v patře.  Vše začalo slavnostními zdravicemi a gratulacemi zahraničních hostů, kteří postupně sfoukli 20 rozžatých svíček, vždy po pěti na celkem čtyřech dortech. I já jsem si foukla. Krátce předtím  se však nad Budapeští z krásného předletního dne strhla bouřka a lijavec, takže se zahájení oslav situované na nádvoří domu, muselo konat pod deštníky. Ani to však nebránilo všeobecnému dobrému naladění.

Oslavami žil po několik hodin celý dům. Všude bylo k vidění něco z bohaté historie spolku, výstavy z prací členů – obrazy, fotografie, vydané publikace, časopisy. Hosté mohli zalistovat bohatou kronikou.  V několika prostorách současně probíhaly programy: módní přehlídka, vystoupení obou sborů, z Košic i z Chorvatska, probíhala „koláčová“ soutěž, vyhlašovali se vítězové, probíhal taneční kurz, listovalo se bohatou kronikou Bohemie. A ovšem jedlo, pilo, hodovalo a také tančilo v útulném, krásně zařízeném sklepení.

 

Všichni zúčastnění se dobře bavili, a také komentovali, jak je neuvěřitelné, kolik toho spolek Bohemia za relativně krátkou dobu už dokázal. O tom jsme se zmiňovali v Českém dialogu už vícekrát, a také přinesli rozhovor z jednou z jeho zakladatelek, Évou Molnár. Informujeme často o událostech, které tato činorodá osoba v Budapešti spolu se svými kolegy, Otou Zachárem, Lászlo Polgárem, Ilonou Goldmannovou a dalšími zorganizovala. Z těch největších zopakujme, že to byla velká výstava Alfonse Muchy v Muzeu krásných umění, kterou navštívilo 75 000 návštěvníků a zahájení největšího maďarského hudebního festivalu v roce 2009 několikadenním českým programem s akcentem na dílo Bohuslava Martinů. Spolkový výpravný časopis Bohemia vždy stojí za prolistování, a i když si v maďarštině příliš nepočteme, je z něj vidět láska a péče, s jakou je připravován. Členové spolku ale také překládají a vydávají české knihy a rozvíjejí v Budapešti mnohé jiné aktivity ve prospěch naší země. Podnikají také časté výpravy po stopách významných Čechů do ČR, ale i do dalších zemí, jezdí do Česka pravidelně dokonce i na vodu a stále se zdokonalují v češtině. O svém dvacetiletí připravili i krásné CD, na němž je vše zdokumentováno.

Gratulace

Na oslavách jsme za náš časopis a za Mezinárodní český klub předali zástupcům Bohemie malé dárky, ale také hezký diplom a udělili čestné členství v našem klubu.  Vážíme si návštěv členů Bohemie v Praze na našich akcích a spolupráce s nimi. Přejeme i nadále plno dobrých nápadů a ještě více energie a vytrvalosti v jejich prosazování, protože toho je, jak všichni organizátoři dobře vědí, dnes velmi zapotřebí.  Vivat Bohemia!

PS: Budapešť  ve dnech oslav Bohemie byla krásně letní, elegantní a přívětivá, ale valila se na ni velká povodňová vlna z Dunaje. Až na tu zmíněnou bouřku a částečně zatopené okraje se však velká voda do města nedostala. Tak dopadly šťastně nejen oslavy, ale vše dobře přežila i krásná metropole na Dunaji, kam se vždy ráda vrátím.

Martina Fialková

Foto: Oto Zachár - Paní velvyslankyně Helena Bambhasová gratuluje Bohemii

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012