Laušman – politický životopis

6 2013 Knihy česky

Bohumil Pavel Horák

Laušman – politický životopis

Riskantní hry sociálnědemokratického lídra.

Se zájmem jsem sáhla po knížce, která mi přiblížila život jednoho politika a dobu, o které se dodnes diskutuje.

Začátkem devadesátých let byl čtenářem Českého dialogu i dr. R. Krupička, exulant, který žil ve Vídni. Jezdil za mnou do Prahy a vyprávěl mi o Laušmanovi, jehož údajně dobře znal a snažil se přijít na záhadu jeho únosu i smrti. Napsal o tom dokonce jakaousi knížečku, kterou však opomněl dát editovat, takže obsahovala spoustu překlepů a věcných chyb. Nicméně, vzbudila můj zájem o poválečné dějiny, o nichž se dosud příliš nemluvilo…

Kniha Pavla Horáka mi mnohé osvětlila a to dokonce čtivou formnou, což mám ráda.

-ES-

 

Bohumil Laušman (1903–1963) je znám jako protinacistický odbojář, poválečný ministr průmyslu prosazující znárodnění, předseda sociální demokracie v době únorové krize nebo exulant unesený v roce 1953 komunistickou tajnou službou zpět do Československa, kde po mnoha letech věznění záhadně zemřel. Laušmanovu nejasnou úlohu v únoru 1948, v Gottwaldově „obrozené“ Národní frontě i v poúnorovém exilu však není možné hodnotit bez znalosti názorového vývoje, bez rozboru působení v zahraničním odboji za druhé světové války, bez odpovědí na otázky týkající se činnosti za třetí republiky a bez analýzy poúnorového života této kontroverzní osobnosti. Pouze tak lze pochopit Laušmanovo rozhodování v kritických momentech československých dějin. Byl komunistickým kolaborantem, nebo naopak bojovníkem proti teroru a útlaku, ať už nacistickému či komunistickému? Odpovědi nabízí objevná publikace českého historika Pavla Horáka.

 

Politická biografie kontroverzního politika, která je současně historií české sociální demokracie ve 20. století.

Vydala Mladá fronta v roce 2012

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012