Eleonora Janotová

6 2013 Naši ve světě česky

V letošním roce první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwanzerberg udělil dne 7. června 2013 cenu Gratias agit třinácti osobnostem a jedné organizaci. Mezi oceněnými je i paní Eleonora Janotová, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku.

Paní Eleonora Janotová je dlouholetou předsedkyní Svazu Čechů v Chorvatsku a současně ředitelkou největší Základní školy s českým vyučovacím jazykem. Je významnou představitelkou české krajanské komunity, duší řady aktivit, perfektní organizátorkou všech akcí krajanského života v Chorvatsku a současně i zprostředkovatelkou získávání finančních prostředků pro místní české Základní školy i České besedy. Svou pedagogickou činností a svými aktivitami ve Svazu vytváří v chorvatských Češích pozitivní vztah k českému jazyku , české kultuře a k České republice.

Obětavá práce a také dobře cílené aktivity paní Janotové mají na co navazovat: kultura české menšiny v Chorvatsku je generacemi předávaný a zkušenostmi vybroušený unikátní soubor duchovních hodnot. Svaz Čechů v Chorvatsku vznikl počátkem XX. století a zaměřuje se na udržení a rozvíjení české kultury, mateřského jazyka a uchování národní identity. Činnost Svazu je prezentována v těchto radách : školní, kulturně – osvětové, divadelní, historické, informační a vydavatelské.

Základní školy vznikaly na území bývalé Jugoslávie od roku 1922 do roku 1931. O jejich vznik usilovaly české spolky a jejich představitelé, kteří byli přesvědčeni o tom, že úspěch všech spolkových aktivit spočívá ve kvalitní výchově a vzdělávání mládeže. Největší školou byla a je Základní škola J. A. Komenského v Daruvaru. Kromě Základních škol s českým vyučovacím jazykem ( v Daruvaru a v Končenicích ) se v některých chorvatských školách vyučuje předmět nazvaný „Český jazyk a kultura“. Je zajímavé, že tento předmět navštěvují nejen příslušníci české menšiny.

Český jazyk se vyučuje i v Českých besedách. České besedy mají svá sídla v Českých spolkových domech, které bývají pojmenovány různě : Český dům, Národní dům nebo Český národní dům. V nich se česká menšina setkává na zkouškách pěveckých sborů, tanečních souborů a divadelních ochotníků. V nich se organizují besedy, výstavy, semináře, plesy i svatby. V Českých domech bývají i knihovny s bohatými knižními fondy. Pravidelný nákup knižních novinek české literatury zajištuje Svaz.

Nejoblíbenější formou kulturního života Čechů v Chorvatsku jsou ochotnická divadla. Divadelní ochotníci si zvolí hru, kterou nacvičují a pak prezentují na „Přehlídce divadelních skupin“, která se každoročně a tradičně koná v Lipovci. Pro divadelní ochotníky pořádá Svaz semináře a kurzy, které vedou profesionálové z České republiky.

Pěvecké sbory Českých besed vystupují na kulturních akcích, které pořádá Svaz. Každoročně se koná „Přehlídka pěveckých sborů“. Pěvecké sbory se na této přehlídce prezentují bohatým repertoárem, který obsahuje české i chorvatské písně.

Taneční folklorní soubory Českých besed se zaměřují na nastudování českých a chorvatských tanců. Každý soubor spolupracuje s choreografy z České republiky. Mezi nejznámější patří Holubička z Daruvaru, Rybičky z Rijeky, Jetelíček ze Zagrebu, Korálky z Brestova a Vonička z Velkých Zdenců. Tyto soubory úspěšně vystupují i na folklorních festivalech v zahraničí.

Protože většina Čechů žije v severovýchodní části Chorvatska, jsou i v této lokalitě české školy, České besedy i České domy. Výjimkou je Česká beseda v Rijece, která byla založena Čechy z Brestova, Daruvaru a Končenic, kteří do Rijeky odešli hledat práci.

V Daruvaru vychází týdeník „Jednota“. Články v něm jsou zaměřeny na informace o kulturních událostech a o Svazem připravovaných akcích. Časopis určený dětem se jmenuje „Dětský koutek“ a zabývá se životem žáků českých menšinových škol a jejich aktivitami v Českých besedách. Rádio Daruvar své posluchače informuje v pravidelném vysílání v českém jazyce o kulturních, ekonomických i politických událostech v Chorvatsku, České republice a o všech kulturních akcích pořádaných Svazem.

Život Českých besed v Chorvatsku je provázán setkáními na festivalech, přehlídkách pěveckých sborů, tanečních souborů a divadelních představení. Mezi naprosto unikátní akce patří Dožínky a Týden české kultury.

V Chorvatsku jsem pracovala jako lektorka českého jazyka a pomáhala chorvatským krajanům ve školách, Českých besedách, v Rádiu Daruvar i v redakci Jednoty. Měla jsem možnost poznat jejich nadšení pro krajanské kulturní vyžití, které je umocněno promyšleným systémem krajanských aktivit.

Zásluhou paní Eleonory Janotové je každá akce Svazu detailně vypracovaná a perfektně zorganizovaná. Jako ředitelka školy se nebojí zavádět nové trendy, organizuje účast pedagogů na odborných seminářích a usiluje o to, aby se úroveň profesionality učitelů na českých školách zvyšovala. Paní Eleonora Janotová vychovala tři generace české menšiny, které se nejen hrdě hlásí ke svým kořenům, ale aktivně se podílí na uchovávání českých tradic. A právě zachování těchto hodnot je v dnešním globalizujícím se světě základem identity každého národa.

Pro časopis „ Naše snahy“Hana Kresová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012