Sedm Čechů z deseti ...

-tes- 6 2013 Ostatní česky

Sedm Čechů z deseti využívalo vloni osobní počítač i internet

Internet je nedílnou součástí dnešního života. Elektronická pošta, webové stránky, chat, sociální sítě, jsou běžně používané lidmi všech kontinentů. Vznik tohoto komunikačrního média přinesl revoluci ve svobodě šíření a sdílení informací a jeho zrod je právem přirovnáván k vynálezu knihtisku a zároveň příkladem nápadu, jehož nositelé zpočátku nepředvídali, jaký dopad bude mít jejich myšlenka na lidstvo. Kromě informačního boomu internet změnil také ekonomické prostředí světa. Vytvořil nová odvětví ekonomiky a zostřil konkurenci v těch stávajících. Je prostředím, podporujícím kreativitu a nové nápady a ovlivňujícím celosvětové dění ve všech jeho aspektech. Proto také používání internetu a nabízených služeb patří bezpochyby k základním dovednostem moderního člověka.

Jak vyplývá z poslední zprávy Statistického úřadu Evropské unie (Eurostatu), vydané v roce 2012 a zahrnující také země mimo Unii, internet se stal ve většině členských států EU, včetně České republiky, naprostou samozřejmostí. Slouží k práci, vzdělávání, společenským kontaktům a samozřejmě k nakupování. Nicméně ve využívání sítě existují mezi zeměmi značné rozdíly. Nejvíce internetových připojení vykazuje internet v Nizozemsku a v severských zemích. Z velkých států je na tom v západní Evropě nejlépe Německo. Z průzkumu Eurostatu také vyplývá, že více než dvě třetiny (68 %) lidí v EU sedá k internetu pravidelně (minimálně jednou týdně, ať již doma nebo v zaměstnání ). Také nákupy on line jsou v zemích EU velice oblíbené; spotřebitelé oceňují, že si mohou zboží či služby objednat v domácím pohodlí, kdykoli a prakticky kdekoli; mohou také snáze porovnávat parametry produktů, hlavně ceny. V roce 2011 si v EU přes Internet objednalo zboží (služby) 58 % uživatelů internetu ve srovnání s 57 % v roce 2010 a 54 % v roce 2009. Nejméně ochotně nakupují obyvatelé jihoevropských zemí. Jako překvapivý se může jevit nízký ukazatel Itálie (27 %) ve srovnání například s Francií (67 %). Česká republika je v nákupní aktivitě on line pod unijním průměrem.

Mezi zeměmi EU také existují značné rozdíly pokud jde o podíl lidí, kteří nikdy "nebrouzdali" po síti - v průměru to byla zhruba asi čtvrtina (24 %) lidí ve věku od 16 do 74 let. Dokument Evropské komise "Digitální agenda pro Evropu" (z května 2010) stanoví, že do roku 2015 by se měl tento ukazatel snížit na průměrných 15 %, což je podle Eurostatu reálný cíl.

V každoročním výběrovém šetření Českého statistického úřadu (ČSU) uvedly v roce 2012 dvě třetiny našich domácností, že vlastní počítač. Z toho téměř čtvrtina vlastnila dva a více počítačů a téměř 40 % domácností mělo počítač přenosný. Více si počítače pořizují domácnosti s dětmi (91 %) než domácnosti bez dětí (58 %). Téměř každá domácnost s počítačem byla zároveň připojena k internetu, což představuje za posledních pět let vzrůst o 1,4 milionu.

Osobní počítač i internet využívalo v roce 2012 shodně sedm z deseti Čechů. Dlouhodobě platí, že počítač, internet a mobilní telefon používají častěji muži než ženy, mladší lidé než starší a jednotlivci s vyšším vzděláním. V roce 2012 vlastnilo mobilní telefon 96 % Čechů starších 16 let, z toho 13 % jej použilo i k přístupu ke službám internetu.

Mezi nejčastější činnosti vykonávané na internetu patří posílání a přijímání e-mailů (94 % uživatelů). Druhou nejrozšířenější činností je čtení on-line zpráv, novin a časopisů (85 %), těsně následované vyhledáváním informací o zboží a službách (84 %). Téměř třetina Čechů využila v roce 2012 internet k nákupu zboží a služeb. Nakupování přes internet je oblíbenější u mladších a vzdělanějších Čechů; nejrozšířenější je mezi ženami na rodičovské dovolené. Nejčastěji nakupovaným zbožím je oblečení, obuv a módní doplňky, na druhém místě jsou vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Z mezinárodního hlediska je Česká republika ve vybavenosti domácností informačními technologiemi (kromě mobilního telefonu) stále pod průměrem členských zemí EU (19. místo ve vybavenosti českých domácností počítačem, 16. místo z hlediska připojení k vysokorychlostnímu internetu). Počtem uživatelů internetu se velice těsně přibližujeme k průměru EU 27.

Pramen: Tiskové zprávy Eurostatu a ČSU

(tes)

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012