Literární soutěž k výročí Českého rozhlasu

Jindra Svitáková 4 2013 Ostatní česky

ANLET vyhlašuje soutěž pro děti a mládež

Asociace nositelů legionářských tradic a Městská část Praha 6 vyhlašují u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu literární soutěž na téma Můj život s rozhlasem. Soutěž je určena pro děti a mládež do 20 let.

Úkolem soutěžících – autorů je napsat na dané téma práci – povídku, novelu, sci-fi, fantazy či úvahu v rozsahu do 4 normostran a odeslat ji do 30. června 2013 elektronickou poštou pořadateli na e-mail: redakce@anlet.cz. Vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů proběhne v říjnu 2013. Více takéo na www.historickykaleidoskop.cz.

 

Pravidla literární soutěže Můj život s rozhlasem

 

 • Pořadateli soutěže jsou Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., IČ 26599538, se sídlem Banskobystrická 11, Praha 6, adresa kanceláře: Generála Píky 26, 160 00  Praha 6 a Městská část Praha 6.
 • Literární soutěž je vyhlášena u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu.
 • Soutěž je určena pro soutěžící ve věku 10 – 20 let z celé ČR. Soutěžící budou rozděleni podle věku do kategorií 10–12, 13–15, 16–20 let.
 • Cílem soutěže je literární zpracování textu na téma Můj život s rozhlasem.
 • Autor zpracuje text ve formě povídky, novely, sci-fi, fantasy či úvahy.
 • Příběh autor zpracuje v elektronické podobě v textovém editoru (word apod.). Rozsah příběhu jsou maximálně 4 normostrany, tj. do 7 200 znaků.
 • Příběh ve formátu word (pdf) zašle autor elektronickou poštou na e-mail: redakce@anlet.cz, a to nejpozději do 30. června 2013. Rozhoduje datum odeslání e-mailu.
 • Soutěžní práce zhodnotí komise sestavená pořadateli.
 • Práce budou hodnoceny jako anonymní.
 • Výsledky soutěže budou oznámeny do 30. září 2013 a vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků.
 • Informace o soutěži a vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno na webových stránkách www.anlet.cz a www.historickykaleidoskop.cz.
 • Tři vítězné práce z každé věkové kategorie budou uveřejněny na webových stránkách www.historickykaleidoskop.cz a odměněny věcnými cenami.
 • Pokud se soutěžící nezúčastní osobně vyhlášení výsledků a předání cen, může cenu převzít v jiném termínu či pověřit jejím převzetím třetí osobu, a to po dohodě s pořadatelem soutěže Asociací nositelů legionářských tradic v sídle tohoto pořadatele, nejpozději však do 60 dnů od termínu oficiálního předání cen. Ceny nejsou doručovány poštou ani jinou zasilatelskou službou.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012