Rodinné dědictví

Kristina Peková 4 2013 Naši ve světě česky

V české vesnici rumunského Banátu ve Svaté Heleně stále prosperuje rodinný podnik truhlářské dílny.

Pracují v něm dva bratři, kteří pokračují v díle svého otce, dědečka a praděda.

Jsou čtvrtou generací truhlářů, kteří od svého otce získali znalosti, vědomosti a dovednosti a úspěšně je převedli do praxe.

Když jsme žáky Základní školy, klademe si otázky, které řemeslo si vybrat, kterou střední školu si zvolit.

Rozhodování dnešní generace je o to složitější, protože děti si musí práci vybrat tak, aby je bavila a aby se

po absolvování školy uplatnily.

Je zajímavé sledovat, že většina dětí si zvolí stejné nebo podobné zaměstnání jako jeho rodiče. Z rodin právníků se děti rozhodnou studovat zase práva. Při rozhodování o své budoucnosti má zřejmě velký vliv prostředí, ve kterém vyrůstáme.

I v případě truhláře Václava Peka (foto vedle) volba řemesla proběhla podobně.

Pan Václav Peka (otec) zemřel velmi mladý ve válce. Jeho žena, dcery a syn žili na Svaté Heleně. Když otec zemřel, byl jeho syn malý, ale velmi ho přitahovalo nářadí, které po otci v dílně zůstalo. Nářadí, dílna i jeho dovednosti vyrobit jednoduchý truhlářský výrobek v něm vyvolalo touhu vyučit se truhlářem. Proto ve čtrnácti letech odešel do Beogradu ( Srbsko). Po vyučení a návratu domů, musel pracovat na poli, práce v truhlářské dílně byla až na druhém místě.

Je velký rozdíl mezi způsobem výroby kdysi a v současnosti. Komunisté nedovolili lidem podnikat, nesměli vlastnit silné a výkonné motory. Kterékoli řemeslo se mohlo provozovat až po vykonání všech prací doma, na poli nebo v lese. Řemeslníci měli omezené finanční prostředky, jednoduché nářadí, doprava materiálů i zhotovených věcí byla náročná. To vše omezovalo objednávky. Přesto vyrobený nábytek, okna nebo dveře byl pro vesničany velkou pomocí.

Z malé domácí dílny se stal podnik s několika zaměstnanci a díky moderní technice, novým strojům a moderní dopravě se výrobky této truhlářské firmy vozí do mnoha rumunských měst.

Takové firmy jsou přínosem jak pro podnikatele, tak i pro místní.

Úspěšný podnikatel je důkazem toho, že svou pracovitostí, odvaze stále se učit něčemu novému a nové umět prosazovat, dokazuje, že jeho firma byla a je úspěšná.

Místní mají možnost získat práci ve své vesnici a zůstává tam i se svou rodinou.

Tento příklad úspěšné firmy by nám měl dát námět k přemýšlení: předejme svým dětem to, co nás naučili naši rodiče. Učme je, aby dělali to, co je baví a  věřme, že své vědomosti a znalosti uplatní a svou poctivou prací zúročí možná i ve své vlastní firmě.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012