Sen o říši krásy aneb Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic

6-7 2001 Kultura česky
obálka čísla

    Galerie, kterou založil na konci 19. století básník, spisovatel a představitel české dekadentní literatury Jiří Karásek ze Lvovic (1871 -- 1951), vznikla pro kolekci, jíž soustředil z obdivu a lásky k výtvarnému umění. Je výjimečná rozsahem a rozmanitostí, a především tím, že ji Karásek od začátku chtěl darovat Praze. Přes půl století sbíral umělecká díla -- zpočátku kresbu a grafiku pro plánovaný grafický kabinet -- po vzoru vídeňské Albertiny. V roce 1925 pak díla daroval Československé obci sokolské a byla instalována v Tyršově domě na Malé Straně. Tam je sám spravoval až do své smrti. Díky podpoře mnoha přátel a příznivců sokolů, Karáskova galerie na tři desetiletí oživila pražský kulturní život: expozice českého, slovenského a evropského výtvarného umění, jedinečná polská sbírka a rozsáhlá knihovna i archiv představovaly tehdy jednu z mála veřejně přístupných sbírek. Od roku 1955 je Karáskova galerie jako součást muzejních sbírek Památníku národního písemnictví hojně využívána pro studia i k ;různým výstavám.
    U příležitosti životního jubilea jejího zakladatele můžete navštívit první část výstavy v Obecním domě (do 19. července 2001) s podtitulem České umění 17. -- 20. století. Představuje výběr ze sbírky českého umění s důrazem na období 19. a 20. století a na díla Karáskových současníků a souputníků. Svými díly jsou zde zastoupeni Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Josef Mánes, Karel Hlaváček, Zdenka Braunerová, Jakub Schikaneder, Josef Čapek a mnoho dalších.
    Druhá část výstavy (8. 8. -- 14. 10.) bude věnována evropskému umění a Slovanské galerii v ukázkách např. z ;děl Albrechta Dürera, Honoré Dumiera, Maurice Utrilla, Wlastimila Hofmana, Jacka Malczowského a dalších. Starší evropská grafika a kresba francouzská, nizozemská a italská je doplněna výběrem obrazů a plastik té doby. Poprvé je zde představen celek Slovanské galerie zahrnující i význačnou sbírku polského výtvarného umění.
    Důležitou součástí obou výstav je oddíl, který vždy přibližuje osobnost Jiřího Karáska ze Lvovic, a to dokumentací ke sběratelově galerii, ukázkami ze sbírky starých tisků, bibliofilií, různých vydání Karáskových literárních titulů, korespondencí a ve fotografiích.
    Česko-anglická vázaná publikace (400 stran, 283 reprodukcí) představuje ve statích historiků a v ukázkách literatury Karáska jako osobnost i jeho jedinečnou galerii.


Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012