Děkujeme našim přispěvatelům

-red- 3 2013 Aktuality česky

Slíbili jsme, že v březnu uveřejníme jména dobrých lidí, kteří nás podpořili nějakou finanční částkou.  Všichni z Vás dostali od nás dopisy, kde jsme vysvětlili, že tvoříme náš časopis na webu jako dobrovolnice,  bez jakéhokoliv honoráře, ale že je nutno platit nájem kanceláře, webovou stránku,   telefon a další nezbytnosti spojené s touto činností. A že by bylo vítané, kdyby čtenáři podle svých možností na tyto výdaje přispěli.  Vyzvali jsme i čtenáře, aby si sponzorovali určitou oblíbenou rubriku v časopise.

Někteří z Vás nás vyslyšeli, anebo dokonce přispěli i dříve bez této výzvy. Avšak nesešlo se dost peněz, abychom zaplatili všechny účty. Stále doufáme, že se ještě přidají další čtenáři, které náš časopis zajímá.

„Nejenom chlebem živ jest člověk,“ ale také potřebuje nějakou tu potravu duševní. Náš časopis obsahuje zajímavé články z různých oborů a víme, že jej čte kolem deseti tisíc čtenářů. Mrzí nás, že jen malé procento z nich nás podporuje.

Moc neradi bychom skončili jen proto, že nám chybějí celkem malé částky na zaplacení zmíněných poplatků.

Rádi o sobě říkáme, že jsme vzdělaný a sečtělý národ. Je proto důležité, abychom tento názor také doložili skutkem. Máme malou a příjemnou kancelář v historickém Klementinu (největším pražském paláci). Kancelář slouží pro milá posezení s návštěvníky z celého světa i z domova a její nájem je velmi levný. Moc rádi bychom si ji udrželi a uvítali vás tam.

Pošlete-li tedy občas jakoukoliv částku – i třeba jen symbolickou – budeme velmi rádi. Buď do redakce (pošt. adresa je Sokolovská 179, 190 00 Praha 9, č. účtu 110 103 40001/5500), nebo našim zástupcům (najdete na webu nebo sdělíme kontakt), v USA naší zástupkyni:

Zelmira Zivny/Cesky dialog

10815 Breed Ave

Oakland, CA   94603

e-mail: ZelkaZ .at.aol.com

Zde jsou jména našich dobrých přispěvatelů.  A Vám, kteří se přidáte, děkujeme již předem a Vaše jména také rádi uveřejníme.

Anna Balev, USA

Anička Bašič, Bosna-Hercegovina, ČR

Dana Bates, Austrálie

Rudolf Cainer, Rakousko

Michaela Cíglerová, USA, ČR

Majka Cron, Švýcarsko

Oldřich Černý, Švýcarsko, ČR

Oldřich Čupr, Švýcarsko, ČR

Marie Dolanská, USA

Máša Exnarová, Švýcarsko

Manželé Havlovi, Švédsko

Hlaváčkovi, ČR

Jerry Jirák, USA

Blanka Karlsson, Švédsko

PhDr. Ladislav Kocsis, ČR

Alena Klímová, ČR

Manželé Koutných, Švédsko, ČR

Manželé Kubešovi, Švýcarsko

Jiřina Klevstig, Švédsko

Olga Marlin, USA, ČR

Dagmar Leypoldová, Austrálie

Panek Ctirad, Německo

George Piper, Luxemburg

Manželé Pokorných, Holandsko

Štěpánka Riemová, ČR

Ota Štorch, Švédsko

Sláva Trombik, Nový Zéland

Ivan Trefný, Švédsko

Dana Seidlová, Švýcarsko, ČR

Jaroslav Šonský, Švédsko, ČR

Evandro Trachta, Brazílie

František Tuháček, ČR

Alena Vaďurová, ČR

Tom Vašíček, Rakousko

Marie Imbrová, ČR

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012