Švédská setkávání s českou kulturou inspirují

Martina Fialková 2 2013 Kultura česky

Švédsko je zemí nepoznamenanou přímo žádnou ze světových válek, což se v mnohém dosud projevuje – jak kladně, tak někdy i záporně. Má však svého Spravedlivého mezi národy, Raoula Wallenberga, diplomata, který v Maďarsku zachránil tisíce Židů před likvidací, ale sám byl po válce odvlečen do Sovětského svazu a zde zavražděn. Snad i proto si Švédové každoročně ve dnech blízkých 27. lednu připomínají Den památky obětí holocaustu mnoha kulturními projekty s velkou intenzitou. A ukazují, že i studený a ještě dosti temný leden na severu Evropy dokáže rozehřát lidská srdce. Dvojnásob potěší, když tomu vydatně napomůže zdravá česká touha přispět něčím zajímavým do kulturního a společenského dění kdekoli na světě, v tomto případě ve Švédsku.

 

Začátek byl v Praze

Zde vloni vznikl pod vedením Jaroslava Šonského, houslového virtuosa a hudebního organizátora, který žije již 37 let ve Švédsku, nový smyčcový soubor Martinů Strings Prague. Složen je z mladší generace hudebníků, kteří působí v nejlepších českých orchestrech, ale věnují  se i komorní hudbě. Vůbec první koncert Martinů Strings - Prague ve Španělské synagoze 24. 1., rovněž ke Dni památky obětí holocaustu, vyvolal mezi publikem doslova vlnu emocí (viz recenze Jany Vašatové v Týdeníku Rozhlas). Následující den, 25. 1., odletěl soubor s Jaroslavem Šonským na turné do Švédska. Tam se dělo více...

 

Norrköping, velké průmyslové město jižně od Stockholmu, má i silnou kulturní tradicí. Srdce města tvoří obrovská zóna bývalých mlýnů, papíren a textilek, kdysi využívajících proud řeky Motaly, dnes přetvořená v jedinečné kulturní centrum. Technické památky nyní slouží jako muzea, galerie, kavárny, z dřívější papírny vznikl unikátní koncertní sál. Inspirující, stojí za shlédnutí. Na zdejší  majestátní radnici nyní působí jako místostarostka Češka Jiřina Klevstigh. S její velkou podporou se Jaroslavu Šonskému, který je v Norrköpingu znám řadou událostí, propagujících zde českou kulturu, i letos podařilo připravit mimořádně zajímavý projekt. Ke Dni holocaustu se tu kromě dalšího uskutečnily v jeho produkci: výstava kreseb dětí z Terezína, projekce animovaných dokumentů Miloše Zvěřiny na stejné téma -Terezín, na kterou byly zvány zdejší školy. V krásných prostorách Muzea umění se konala i působivá výstava na téma holocaust zdejšího malíře Ali Ismaela, původem z Iráku (!). V soukromé galerii pak vystavoval švédský malíř Peter Freudenthal, člen známé umělecké rodiny. Večer 26. ledna pak kostel  St. Olai zcela zaplnilo švédské publikum, aby vyslechlo historickou reflexi a projev známého TV publicisty a spisovatele židovského původu G. Rosenberga. Poté zazněl slavnostní koncert v podání Martinů Strings - Prague, navíc s francouzskou sólistkou Sylvaine Wiart u klavíru. Na programu švédské části turné byly skladby F. Schuberta (Smrt a dívka, I. věta), C. Debussyho (Tance sakrální a profánní) a Šostakovičova Komorní symfonie, věnovaná obětem II. sv. války, silně emotivní dílo. Výkon souboru způsobil viditelné dojetí posluchačů a bouřlivý potlesk. Hudebníkům se po koncertě dostalo vřelého přijetí paní místostarostkou v prostorách radnice. Jiřina Klevstigh ocenila možnost pohovořit si v mateřštině a představit hostům „svoje“ město, na jehož správě se nyní podílí. Jak je vidět, s Jaroslavem Šonským zde tvoří silnou oporu české kultury a kontaktů s naší republikou vůbec.

 

Linköping je krajské město, na slavnostním setkání na téma holocaust proto hovořila krajská hejtmanka, paní Elisabeth Nilsson. Tamní kostel, v němž se konal další z koncertů Martinů Strings Prague, má vynikající akustiku, která spolu se sílou hudby, zvolené k této příležitosti, radostí ze samotného muzicírování  a vynikající souhrou učinila z koncertu intenzivní zážitek. Byl publikem oceněn ovacemi vstoje.  Stěny kostela pro tuto chvíli i zde nesly poselství kreseb dětí z Terezína. Milým hostem zde byla v publiku i Češka, paní Olga Wister, předsedkyně Výboru Olgy Havlové ve Švédsku. S manželem nevážili cestu dlouhou 140 km.

 

Stockholm přivítal české hudebníky mohutnou oblevou. I tak byl patrný půvab metropole rozložené na ostrovech. Zakončení turné Martinů Strings - Prague bylo umocněno přijetím na českém velvyslanectví. Večer před posledním koncertem v kostele Kungsholms kyrka, poblíž stockholmské radnice známé z udělování Nobelových cen, pronesla emotivní projev k publiku velvyslankyně ČR ve Švédsku, Jana Hynková. Kromě významných švédských hostů na tento koncert přišlo i mnoho českých krajanů usazených ve Stockholmu. A výsledný dojem? Češi ve světě (a čeští hudebníci zvláště, ať již vyjíždějící do světa nebo zde žijící) jsou tím, co naší zemi trvale vylepšuje obraz, námi doma občas trochu zpackaný. Díky jim za to.

Foto: Martinů Strings Prague před radnicí v Norrköpingu

 

Tato akce se uskutečnila mj. i za podpory Ministerstva kultury ČR, která umožnila cestu souboru Martinů Strings Prague do Švédska. Jsme rádi, že náš Mezinárodní český klub mohl napomoci.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012