Klub přátel TENGENENGE bilancuje…

Marie Imbrová 12 2012 Naši ve světě česky

Občanské sdružení Klub přátel Tengenenge v České republice, postupně mění nejen možnosti dětí v této známé sochařské komunitě v Zimbabwe, ale přispívá organizací pobytu dobrovolníků k vzájemnému poznávání stylu života ve vesnici. Kromě hlavního cíle, kterým je zpřístupnění školní docházky všem dětem, napomáhá i ke zrodu nových miniprojektů, které mohou přispět k ekonomické nezávislosti žen a k další podpoře provozu školky, která již v Tengenenge úspěšně funguje.

Změny v této oblasti Zimbabwe probíhají pomalu a celá komunita je nadále závislá na přímém prodeji soch. Plány, které měl s rozšířením prodeje soch Dominic Benhura, zimbabwský sochař z Harare a majitel dolu na kámen, se nenaplnily, a vesnice žije dál svým tradičním životem, spravována od roku 2012 opět nepříliš efektivně místním managmentem.

Bezprostřední okolí vesnice není nijak atraktivní, jediná komunikace již vede přes pozemky zakoupené čínskou firmou, a to neláká do vesnice běžné turisty a galeristé ji navštěvují sporadicky. To, co se skutečně mění výrazně k dobrému, je život místních dětí a to díky výrazné podpoře Klubu přátel Tengenenge, který od roku 2010, kdy byl založen, financoval stavbu budovy školky, přispívá na její provoz a nyní již hradí platy dvěma místním učitelům. V lednu tohoto roku získala školka statut registrovaného předškolního zařízení školy Horse Shoe, a skupina 32 dětí z Tengenenge nastoupila do prvního ročníku této školy, aniž by musela absolvovat vyrovnávací stupeň.

Během poslední návštěvy zakladatelky Klubu a dalších čtyř dobrovolnic v Tengenenge v únoru a březnu tohoto roku se podařilo odstranit nedodělky kolem budovy školky, zejména na drenážní práce a vybudovat malé hřiště pro děti. Odborné práce byly dozorovány českou architektkou, která vedla také jednání na regionálním pracovišti Ministerstva školství Zimbabwe o zbudování stavby kuchyně, pro kterou je možné obdržet od státu část potravin, nicméně její provoz musí být zajištěn komunitou. S tímto dalším cílem Klubu přátel Tengenenge se spojuje i záměr zapojit místní ženy do vaření, úklidu a dalších prací, a podporou chovu kuřat či výrobou hraček posílit jejich ekonomickou samostatnost. První vyrobené panenky byly již dovezeny do Čech a úspěšně vydraženy v Praze.

V listopadu se Klub přátel Tengenenge o.s, společně se společností Africké sochy a Africa Event podílel  na  II. BENEFICI PRO TENGENENGE, která se konala  8.listopadu v Praze v Hotelu Holiday Inn a vynesla téměř 30 000 Kč. Benefice byla koncipována jako pestrý večer nevládních organizací, záštitu nad ní převzala jihoafrická velvyslankyně, Její Excelence Celia-Sandra Botha a Andries Botha a byla profesionálně moderována Nicol Lenertovou a Alešem Vackem.

Adventní období pak věnuje Klub bilancování svých aktivit, prodeji dárkových certifikátů na zakoupení kuřat či vybavení školní kuchyně. A samotná autorka těchto řádků pak stráví poslední dny roku psaním novoročních přání sponzorům a novinářům.

Jako vždy bude také končit větou, že pomoci místním dětem v Tengenenge je možné prostřednictvím jakékoliv částky odeslané na účet Klubu přátel Tengenenge vedený u České spořitelny číslo  23900465389/0800.

www.imbrova.cz                                        www.tengenenge.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012