Vzpomínka na Jožku Pejskara

12 2012 Naši ve světě česky

Jožku jsem poprvé poznala v San Diegu v říjnu 1982. To právě zde založil Odbočku Československé národní rady americké spolu s dr. Janem Neumannem, s manželi Dražilovými, Martinem Zubatým, Ivou Feierabendem a dalšími krajany. Jožka byl nadšeným vlastencem a dovedl jiné krajany inspirovat. Naše „Odbočka“ se scházela několikrát za rok a vždy byl pěkný program. Měli jsme asi 35–40 členů a scházeli jsme se  v různých klubovnách, protože jsme neměli vlastní budovu. Každé léto jsme pořádali krajanský piknik ve Fallbrooku (městečko asi hodinu jízdy autem na sever od San Diega), kde Pejskarovi bydleli. Jožka pokaždé ještě pozval krajany z Los Angeles – to přijeli sokolové, muzikanti, zpěváci a tanečníci a sešlo se pokaždé aspoň 200 i více krajanů. Odbočka celkem vzkvétala až do r. 1989. Pak lidé chodili méně, protože mohli jezdit do staré vlasti, nebo se tam i vrátit. Někteří také během času zemřeli nebo se odstěhovali jinam v USA.

Výborové schůze se vždy konaly u Jožky a Aničky ve Fallbrooku – účastnila jsem se skoro všech. Koncem devadesátých let už Jožka musel svoji činnost omezit, ale stále se zajímal o to, co se děje. Chodili jsme ho často navštěvovat, z čehož měl velkou radost. V roce 2000 jsme Odbočku přejmenovali na České a slovenské kulturní sdružení a scházeli jsme se dále. Účinkovali zde zpěváci Waldemar Matuška, Eva Pilarová, též Jiřina Bohdalová i Jára Kohout.

Jožka Pejskar zemřel začátkem října roku 1999 ve věku 87 let. Členstva stále ubývalo a dnes má naše Sdružení už jen asi 7 členů. Naštěstí se zde utvořila skupina „těch mladších“ – tedy krajanů, kteří se narodili asi kolem r. 1960 nebo později a přistěhovali se sem většinou až po sametové revoluci. Ti pořádají pěkné programy několikrát za rok pod vedením vlastenek Markéty Hančové a Anny Hrabčákové, a tak krajanský život v San Diegu zdárně pokračuje.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012