Vánoční večírek MČK a redakce Českého dialogu

-ES- 12 2012 MČK česky

To už je tradice

A hezká. Sejdeme se v nějakém příjemném prostředí, kde je dost prostoru pro 20-50 lidí, popovídáme, pojíme dobroty, které si  sami připravíme a přineseme, popijeme víno od vinaře pana Mádla z Velkých Bílovic, představíme se, připomeneme novinky a zpíváme koledy i jiné písně.

 

A tak to bylo i v pátek 14. prosince v Českém centru v Rytířské ulici, které nám propůjčilo prostřednictvím paní ředitelky Součkové své prostory. Přišli milí členové klubu, včetně nových, které jsme navzájem představili . Udělili jsme i medaile za zásluhy – Marině Hužvárové a Jiřině Hanzlové.  Obě dámy pracovaly pro Český dialog dlouhá léta. Jiřina přes dvacet let, Marina přesně dvacet. Pro Český dialog deset let pracovala intenzivně jako reportérka, redaktorka a její tematický záběr byl široký. Nemohla však pracovat jako dobrovolnice, protože měla postupně tři malé děti …

Činná byla i v Mezinárodním českém klubu. V roce 2000 byla  mojí velkou oporou při organizování obří akce Všichni Češi na Říp, která byla bohatě navštívena účastníky z ČR. Kanady, Švýcarska atd, kde hrála skupina Taxmeni na velkém tracku, kam přijel až daleké Tasmánie tzv. sýrařský král Milan Vyhnálek, a kdy já jsem se z toho málem nervově zhroutila řka: něco takového už nikdy! (Ale o tom je psáno obšírněji jinde.)

Když zmizely poslední možnosti dotace od MZV (kde jsme byli osočeni za drzé úvodníky nastoupivšími úředníky s novou vládou před rokem 2000), ztratili jsme i místo na Národní třídě. Útočiště, kancelář v centru Prahy, nám poté poskytl  nezištně ředitel vydavatelství Academia Alexander Tomský. Byli jsme tam asi šest let, nicméně Marina se musela po čase poohlídnout po nějakém placeném zaměstnání. – Proboha, kam mám jít, vždyť nic jiného neumím, než dobrý štrúdl! – vykřikovala tehdy. Ale to přeháněla. Jednak měla desetiletou praxi zde, ale i už předtím nějakou v rozhlase.  Ale ten štrúdl umí opravdu výborně, mnozí lidé chodí na naše večírky prý jen kvůli tomu…

Marina dostala dobré místo  v prestižním časopisu Akademický bulletin, vydávaný Akademií věd.  Dostala se do prostředí význačných vědců a brzy se stala šéfredaktorkou časopisu. Nezapomínala však ani na Český dialog, pro který dál psala, ani na to, že spousta českých vědců je rozptýlena po celém světě. A tak spojovala předchozí praxi s novým vědeckým zaměřením.  Přispěla k tomu, že se v Českém dialogu objevovaly častěji články o úspěšných vědcích českého původu ve světě , podílela se i na akcích klubu  aj.

 

Pokračování čtěte v rubrice Ostatní. Článek jsme rozčlenili na 5 částí, abychom mohli využít více fotografií, protože ke každé části nám technické možnosti webu dovolují použít jen jedno foto.

Zde na fotografii Marina Hužvárová přebírá ocenění a růži.

Foto Milan Leimberger

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012