Naši v Mnichově - události roku 2012

12 2012 Naši ve světě česky

Dostali jsme zprávu, která informuje o letošním bohatém dění ve Společnosti pro vědu a umění v Mnichově (SVU Mnichov).  Rádi se o ni podělíme i s vámi, protože zpráv z Německa zase až tolik nedostáváme.

 

Členové SVU Mnichov uspořádali 13. listopadu t.r. tradiční Symposion, kulturní setkání tamních krajanů a jejich přátel. Letošním tématem setkání SVU byly hudba a balet.

 

Symposion

se postupně stal vrcholem české kulturní sezóny. Pravidelně je navštěvován jak krajany žijícími v Mnichově a okolí, tak i jejich německými přáteli. Letošní program byl zasvěcen Medailonu dvou krajanů, žijících v Mnichově, ale zároveň tzv. světoobčanům. Jedním z nich je pan Ivan Liška, ředitel Mnichovského státního baletu, který byl v loňském roce  vyznamenán Německou taneční cenou (Deutsche Tanzpreis – renomovaná cena za umělecký balet) a letos mu byl udělen bavorský Maxmiliánův řád vědy a umění (Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst). Druhým krajanem je pan Dr.Wolfgang Mastnak, lektor hudby na Vysoké škole múzických uměni, který je členem newyorské Akademie věd a Evropské akademie věd a umění.

Komentář k jejich vystoupení napsal člen výboru SVU v Mnichově, pan Karel Pokorný, a je umístěn i na  našich internetových stránkách http://www.svu2000.org/nemecko/ :

"Bylo to o baletu jaký byl, jaký je dnes a také trochu o tom jak se asi bude dál vyvíjet. Způsob jakým to pan Liška - dnes již minimálně evropská legenda baletního umění – přednesl a na filmovém plátně ukázal bych nazval střízlivou ódou na balet, která i přes svou střízlivost vyvolala u posluchačů stav připomínající nadšení, což zase až tak úplně střízlivý stav není. Příspěvek součastně upevnil v posluchačích povědomost, že taneční umělec má k dispozici jenom pohyb, kterým musí vyjádřit všechno a jak je baletní umění pro jeho protagonisty pomíjivé, protože rychle podléhá biologickým procesům.

Pan Mastnak se s entusiasmem jemu vlastním pokusil vysvětlit, že prakticky jakákoli hudba tzn. i hudba vážná, může být „tanečně“ zpracována, což laicky řečeno znamená, že se na ní dá tancovat, že dokonce k tanci vybízí, což opět znamená, že tanec nemusí být bezpodmínečně záležitost veselá. Důkazem této teze bylo pak předvedení ukázek různých hudebních žánrů a následné vyhledávání pro tanec potřebných taktů, čímž zcela jistě obohatil hudební vnímání posluchačů, podle mého dojmu i těch tanečně méně nadaných.

Dojem udělali oba pánové obrovský, takže díky za pěkný večer a do těch srdečných poděkování bych tentokrát na neposledním místě rád zahrnul Láďu Pavlíka, který to všechno dal dohromady a posléze i moderoval a stihnul i veřejně pogratulovat nejmladší člence výboru mnichovské skupiny SVU paní Blance Fajkusové k životnímu jubileu."

 

Symposion má každoročně veliký úspěch a je poměrně nedočkavě očekáván. SVU tuto akci pořádá jednou ročně vždy v listopadu, v prostorách Vysoké školy hudební v Mnichově. Jak je známo z našich předchozích informací a článků, jedná se o stejnou budovu, ve které byla v roce 1939 podepsána Mnichovská dohoda, a kterou nyní symbolicky rozeznívá pouze hudba.

 

Co dalšího se událo?

Mnichovská pobočka SVU ale samozřejmě nezahálela po celý tento rok, a tak na našich pravidelných přednáškách jsme my, naši členové a hosté, měli možnost slyšet přednášku paní profesorky Morávkové, předsedkyně SVU Praha o české divadelní scéně, právní prostředí a jeho historii v českých zemích nám přiblížil pan K.Pokorný. O geotermii a jejím využití, zejména v Mnichově a jeho okolí nám referoval pan Z.Fajkus, a velice úspěšnou přednášku mel pan Ondřej Šrámek, hlavní dramaturg centra divadelní a filmové tvorby České televize, jež nám poutavě vyprávěl o historii výroby filmových záznamů divadelních představeni, jakou technikou se tyto záznamy pořizovaly dříve a jaké vymoženosti jsou k dispozici dnes.Vše bylo doplněno pro srovnání videoukázkami.

V letních měsících jsme shlédli pár českých filmů a záznam divadelního představení Vinohradského divadla z roku1986 Cyrano z Bergeraku, s Jaromírem Hanzlíkem v hlavní roli.

 

Ocenění pro naše členy

Jednomu z našich členů výboru SVU a současně starostovi  kulturního a sportovního spolku SKV Sokol Mnichov byla v září v Praze, v prostorách nové budovy Národního muzea, při příležitosti  konference „Češi ve světě“, slavnostně udělena „Cena za dlouholetou činnost pro krajanské komunity“. Cenu osobně předával první místopředseda senátu a kandidát na nového prezidenta pan Přemysl Sobotka, který měl nad konferencí záštitu.

Tímto byl završen pro naši organizaci SVU velice úspěšný rok, protože v předešlých měsících byli českým státem oceněni i naši další dva členové. Jedním z nich je čestný předseda SVU, pan Ivan Cikl, který v létě tohoto roku obdržel Cenu SVU Praha.

 

A na závěr ocenění nejvzácnější: nestor české krajanské komunity v Mnichově a současný předseda SVU Německo, pan Ladislav Pavlík, obdržel 1.června t.r. cenu ministra zahraničních věcí „Gratias agit“. Toto ocenění ministr každoročně uděluje významným osobnostem, které se výraznou měrou podílejí na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a vyjadřuje jím poděkování za jejich příkladné aktivity v nevládní sféře. Cenu tvoří plastika v podobě stylizované křišťálové zeměkoule, která je dílem akademického malíře Zdeňka Petra, diplom a odznak a je předávána v reprezentačních prostorách Černínského paláce, tedy sídla Ministerstva zahraničních věcí.

Zapsala:

Blanka Fajkusová .

referentka pro práci s médii, SVU Mnichov,

ve spolupráci s panem Karlem Pokorným

(Foto: zdroj MZV ČR – pan Pavlík třetí zleva)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012