Vyjádření synodní rady Českobratrské církev evangelické k vývoji ve společnosti

12 2012 Ostatní česky

Se znepokojením v těchto dnech sledujeme politickou situaci v naší zemi. Zdá se, že česká politika se dotkla dna – morálně i odborně.

Dno je odkryto a to umožňuje, abyse na českou politickou scénu vrátila skupina lidí, jejichž předchůdci zničili kulturu aškolství, potlačili iniciativu, převrátili morální hodnoty, vztahy mezi lidmi a zničilimnoho životů.Nechceme kádrovat a určovat, kdo může za to, že se česká demokracie po 23 letechdostává do potíží. Obecně lze říct, že je to lidská nenasytnost, jež se usadila vevlivných politických stranách, které mají demokratický program. Možná také slábnoucíekonomika, která lidem v zemi částečně snižuje blahobyt a vážně ohrožuje skupinys nejnižšími příjmy a lidi s postižením.Nemůžeme se smířit s tím, že ve většině krajských rad sedí členové KSČM.Výsměchem je, že v některých krajích se mají členové této strany starat o resortškolství a kultury, tedy o hodnoty, které minulý komunistický režim záměrně ničil azpůsobil tak nenapravitelné škody.Těžko se smiřujeme se skutečností, že komunisty přizvala k moci ČSSD, strana,kterou mnozí členové naší evangelické církve v důvěře volí. Některé hodnoty, kterémá ČSSD v programu, jsou totiž biblické, a proto pro křesťany důležité: péče opotřebné, nemocné, handicapované, chudé, vyloučené na okraj společnosti.Spolupráce ČSSD s KSČM, stranou, která v minulosti těmito hodnotami opovrhovala,činí tento program ČSSD nevěrohodný.Nezapomínejme na neblahou minulost naší země a jednejme tak, abychomnepromarnili svobodu a všechny její dary.Děkujeme všem, kteří budují v naší zemi občanskou společnost, zapojují se doaktivit, kteří zápasí o poctivost v politice i v ekonomickém životě, pomáhajípotřebným, ohroženým a postiženým, jednají odpovědně vůči krajině a věnují sevýchově a vzdělávání.Jsme přesvědčeni, že sebevědomá, aktivní a pestrá společnost, která se skládáz odpovědných lidí, je schopna se bránit recidivě totality a směřovat k demokracii.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

28. listopadu 2012

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012