Česká škola bez hranic a 17. listopad

-red- 11 2012 Naši ve světě česky

ČŠBH v Paříži si připomněla výročí 17. listopadu 1989

Česká škola bez hranic v Paříži si v sobotu 17. listopadu připomněla jeden z nejvýznamnějších dnů v novodobé historii České republiky - den kdy lidé povstali proti komunistické totalitě a začala Sametová revoluce, která vedla až k pádu komunistického režimu v Československu a k návratu demokracie.

Pro děti byl v tento den připraven velmi zajímavý program. V rámci dvou "dílen" měly možnost shlédnout krátký film Komunismus dětskýma očima, natočený českými děti ve věku 10 – 14 let, který jim přiblížil, jak se žilo v době před revolucí. Některé scény, které vtipným způsobem ztvárňovaly například dlouhé fronty na potraviny, se dnešním dětem zdály až k smíchu a v kontextu dnešní doby jim možná připadaly až neskutečně. Následoval krátký dokument s obrazovými záznamy z revolučních dnů za zvuku nezapomenutelné Modlitby pro Martu u kterého děti vedly s paní učitelkou debatu nad dobovými fotografiemi.

Obě dílny vyústily ve společné práci na plakátech, kde děti kreativním způsobem ztvárnily to, co je k tématu nejvíce zaujalo. Vznikla moc pěkná dílka, ze kterých jsme uspořádali malou výstavu. Některá z nich si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Celý program ukončila beseda s básníkem a pamětníkem Petrem Skarlantem, kterého se děti mohly dotazovat na jeho zajímavé zážitky z doby totality a revolučních dnů.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012