Před sto lety obdrželi hasiči první automobilovou stříkačku

-tes- 11 2012 Dějiny česky

Od počátku druhé dekády minulého století docházelo také u nás k postupné motorizaci hasičských sborů. Před sto lety získali hasiči první automobilovou stříkačku, svého druhu ojedinělou v českých zemích rakousko-uherské monarchie. Stalo se to v roce 1912 v Praze (nakonec v historii našich měst a vesnic kde jinde?). Zásluhu na tom měla především Městská pojišťovna pražská, která již dříve věnovala městu automobil lékařské záchranné stanice a nákladní nářaďový hasičský vůz.

Stříkačka byla podrobena náročným zátěžovým zkouškám, při nichž obstála velmi dobře. Vůz totiž jel s plným obsazením jedenácti mužů obsluhy a nákladem dvou žebříků a sacích trubic kopcovitým terénem z Prahy do Dobříše pouhou hodinu a půl, v čemž byla zahrnuta i sedmiminutová přestávka na pózování novinářům a fotografům. Čerpadlo stříkačky chrlilo neuvěřitelných 12 tisíc litrů vody za minutu.

Pro úplnost ještě připomeňme, že podle tehdy platného zemského zákona č. 62 z roku 1884 byly "všechny ústavy, jež v Čechách pojišťováním proti ohni se zabývající, povinny k účelům hasičství odváděti roční příspěvek 2 % z hrubého pojistného. Příspěvek pražské pojišťovny městské připadal celý Praze, z příspěvků ostatních pojišťoven byly utvořeny zemské fondy: "1. věcný ku podporování dosavadních a zřizování nových sborů hasičských°; 2. osobní ku podporování hasičů z povolání a výkonných členů dobrovolných sborů hasičských, kteří ve službě k úrazu došli, a jejich rodin; tomuto fondu dostává se též případných pokut pojišťoven". My jen dodáváme, jak prosté - nic nového pod sluncem!

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012