Bude stát v Praze socha Václava Havla?

Maf 11 2012 Kultura česky

To je téma, které se objevilo v médiích v nedávných dnech. Otázku vyvolalo založení Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla, který dne 14.11. svolal tiskovou konferenci. Kupodivu, snad proto, že zpráva proběhla den předtím už v České televizi, na tiskové konferenci bylo velmi málo novinářů. Český dialog ale nechyběl. Zde jsou hlavní informace, které poskytli zakládající členové spolku a autorka sochy Václava Havla, mladá sochařka MgA. Barbora Daušová.

„Dramatik, esejista, disident a politik, pan Václav Havel, nemá, podle zakladatelů spolku adekvátní místo, které by bylo možné navštívit a bez politických souvislostí zapřemýšlet nad odkazem významné osobnosti našich novodobých dějin.  Místo, které by nebylo pomníkem politika pro politiky, ale místem, kde je možné načerpat a sdílet odkaz. Osobně se setkat.

Spolek sdružuje zájemce o aktivní pomoc při rozhodování o umístění,  ztvárnění místa, jednání s úřady a médii, praktické činnosti spolku, atd. Je neziskový a jediným příjmem na běžný provoz spolku jsou dobrovolné příspěvky od členů, sponzorské dary od jedinců i organizací. Pro financování samotné výstavby je od 17. 11. 2012 zřízena veřejná národní sbírka. Jakákoli pomoc je vítána.“

Bohatství se skrývá uvnitř

Socha Václava Havla již existuje, vytvořila ji v roce 2011, tedy ještě během života Václava Havla, studentka MgA. Barbora Daušová jako svoji ročníkovou práci. Na Západočeské univerzitě v Plzni se věnuje oboru sochařství v Ústavu umění a designu pod vedením profesora akad. Sochaře Jiřího Beránka. Jako podklad jí posloužily fotografie a dokumenty o V. Havlovi.

Zadáním ročníkové práce bylo téma Bohatství se skrývá uvnitř . Barbora Daušová je splnila osobitým ztvárněním této myšlenky prostřednictvím sochy Václava Havla v životní velikosti. Socha pak byla vystavena s ostatními pracemi v Měšťanské besedě v Plzni a získala od veřejnosti nejlepší hodnocení. větší uznání. Záměrem bylo, aby socha nepůsobila strnule, monumentálně ani politicky angažovaně, ale zachytila Václava Havla jako dramatika a literáta i s jeho optimistickým výrazem a přístupem k životu. Je zpodobněn v momentu nakročení, nesoucí v jedné ruce fragment svého díla a volně přehozené sako přes rameno v druhé ruce s náznakem typického gesta. Výraz v obličeji s úsměvem,  hlava je záměrně mírně zvýrazněna odchylným měřítkem od celé postavy.

Následně – po peripetiích s odcizením sochy – byla vystavena v pražské kavárně Slavia, kterou Václav Havel rád navštěvoval. Zde došlo i k setkání bývalého prezidenta se sochou – jen několik měsíců před úmrtím V. Havla.

Dlouhá cesta k realizaci

Po vesměs kladné odezvě veřejnost nyní zakladatelé sdružení hodlají zahájit nutné kroky k jejímu umístění na veřejném prostranství v hlavním městě. To předpokládá odlití sochy do patinovaného bronzu, složitá jednání s příslušnými úřady, výběr vhodného místa a jeho přípravu a také následnou údržbu a propagaci místa a sochy. To vše bývá náročný proces, proto spolek vítá jakoukoli podporu a pomoc.

O místu instalace sochy není zatím rozhodnuto a jsou vítány další náměty. Zvažovány jsou následující lokality: Petřínské sady v Praze, Františkánská zahrada v Praze nebo mýtina u Hrádečku v Královéhradeckém kraji, nedaleko proslavené chalupy Václava Havla a další. Prozatím se nejvíce uvažuje o sadech pod Petřínem, který je již nyní „národním literárním kopcem“, jak se s úsměvem vyjádřila autorka sochy.

Český dialog přinese podle dalšího vývoje i více informací. Pokud Vás socha Václava Havla zaujala a souhlasíte s ideou, rozšiřte tyto informace ve svém okolí. Základní informace o celonárodní sbírce, která se symbolicky začíná dnem 17. listopadu, najdete zde:

Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla

Adresa: 156 00 Praha 5 – Zbraslav, Žitavského 498

www.vhsocha.cz

 

IČO: 22604928,

Číslo transparentního, běžného účtu spolku: 2800312159/2010

Sbírka na výstavbu sochy, číslo účtu: 2100312158/2010

 

Převod hotovosti na účet:

Příspěvek do sbírky může být zaslán poštovní poukázkou typu A z kterékoli pobočky

České Pošty.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012