Vzpomínka na Mílu Smetáčkovou

10 2012 Kultura česky

Ve věku 84 let zemřela 7. září 2012 v Praze významná osobnost českého hudebního světa – paní Míla Smetáčková. Byla báječnou pomocnicí a oporou svému manželu - vynikajícímu dirigentovi a všestrannému hudebníku Dr. Václavu Smetáčkovi.  Po úmrtí svého manžela v r. 1986 se paní Míla věnovala nejen zpracování jeho odkazu (dvě vydání knihy „Život s taktovkou“), ale začala působit též na veřejnosti – především v České hudební společnosti, jejíž byla dlouholetou předsedkyní. Bylo o ní známo, že rovněž pomáhala mladým začínajícím hudebníkům a měla platné slovo u odborné veřejnosti. Je třeba ocenit jak její ušlechtilost a skromnost, tak i hlubokou odbornou znalost hudby a zasvěcenost její kráse.

Málokdo si uvědomuje, že se oba manželé Smetáčkovi zapsali do hudebního života Islandu. Svědectví je obsaženo v uvedené knize. Dr. Smetáček se po prvé dostal na Island sám jako dirigent na několik koncertů s místním orchestrem v r. 1957 a 1958. Hlavním počinem bylo však jeho nastudování a uvedení Prodané nevěsty v Reykjavíku v roce 1960. Této práce se aktivně zúčastnila také paní Míla. Hlavními sólisty opery byli pěvci Národního divadla z Prahy, také jednoduchou, ale velmi vkusnou výpravu pořídil český umělec Oldřich Šimáček. Sbor a orchestr tvořili místní hudebníci z Národního symfonického orchestru a Sboru islandského národního divadla. Na obrovský úspěch Prodané nevěsty navazovali pak další čeští hudebníci, kteří na Island přijížděli a někteří z nich tam působili po delší dobu. Bylo určitou kuriozitou, že Dr. Smetáček ve své vlasti neměl nikdy příležitost uvést na scénu Prodanou nevěstu, byl vnímán jako ryze neoperní dirigent symfonických děl (takto byl hodnocen i v jiných severských zemích).  V každém případě manželé Smetáčkovi se zasloužili o upevnění česko-islandských kulturních vztahů. Paní Míla dokonce ještě v devadesátých letech znovu navštívila Island, kde udržovala přátelství s mnoha islandskými kulturními pracovníky.

Islandská sekce Severské společnosti zorganizovala několik akcí (některé i ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany), kde bylo připomenuto právě provedení Prodané nevěsty v Reykjavíku. Prvního historického setkání se zúčastnili kromě paní Míly i tehdy ještě žijící pěvci – jako např. Eduard Haken.   Výňatky z pamětí manželů Smetáčkových četla známá herečka Eva Jakoubková. Jako spoluorganizátorka tehdejšího pořadu v Muzeu B. Smetany (na Novotného lávce) mohu dodat, že právě toto setkání vedlo k oživení činnosti Společnosti Bedřicha Smetany i Společnosti Jarmily Novotné.

Měla jsem čest se pak přátelsky setkávat s paní Mílou častěji při různých příležitostech, někdy i při společných přípravách některých akcí. Mnoho se věnovala osobnosti J. B. Foerstera v jeho jubilejním roce 2009, kdy jsem s ní v zastoupení Severské společnosti spoluorganizovala foersterovský pořad ve Smetanově muzeu. Nezapomenutelné bylo setkání s francouzským dirigentem Serge Baudo  v jejím bytě, které pak mělo konkrétní vyústění v příspěvku pro Severské listy, pro který jsem od něho dostala osobní poznámky o jeho dirigentské činnosti na Severu.

Velice mne mrzelo, že po Dr. Smetáčkovi vzhledem k jeho dlouholetému působení v  Praze (přes 30 let stál v čele reprezentačního orchestru FOK) nebyla pojmenována žádná ulice. S manželem jsme pak iniciovali u Magistrátu hl. m. Prahy nápravu situace, k níž skutečně došlo v Praze 5 (jeho jménem byla nazvána ulice v Praze - Stodůlkách). Velice nás potěšila účast a zdravice paní Smetáčkové při oslavě životního jubilea mého manžela v Muzeu B. Smetany.

Pohřební obřady se konaly v památné bazilice sv. Markéty v Břevnově, ostatky budou uloženy v rodinné hrobce na hřbitově vyšehradském. Zachovejme si radostnou vzpomínku na paní Mílu, která nás – podle slov její dcery Venduly ve smutečním oznámení - předešla do krásnějších světů.

Ludmila Němcová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012