Kladenská veverka

10 2012 Kultura česky

Dětská mezinárodní výtvarná soutěž, zaměřená na přírodu, život v přírodě i vliv člověka na přírodu. Život volně žijících živočichů v přírodě, chráněné krajinné oblasti, působení průmyslu na přírodu a pod. To byl hlavní záměr pořadatelů soutěže před 23 lety, V České republice žijí veverky, opičky našich lesů, protože v Kladně byl těžký průmysl, hutě, doly, výroba kabelů, a pod., neustále se v ovzduší vznášel popílek, rudou záři nad Kladnem vytvářela žhavá struska, která se vylévala na haldy. A tak ochránci přírody ve svém výchovném programu vyhlásili soutěž pro děti a mládež do 19 let s názvem KLADENSKÁ VEVERKA, soutěž se postupně rozšířila kromě výtvarné i na soutěž fotografickou a literární.

Vyhlašovatelem soutěže je Záchranná stanice AVES pro handicapované živočichy, výtvarný kroužek Zdeňka-klub UNESCO, zdravotnická škola pod mediální patronací ČEKÉHO DIALOGU A MEZINÁRODNÍHO ČESKÉHO KLUBU V PRAZE., i díky nim se do soutěže zapojily děti z Moskvy, USA, Německa. Ještě je čas zaslat práce dětí od předškolního věku do 19 let. Uzávěrka soutěže byla prodloužena do 30. listopadu 2012. Budeme se těšit na práce z domova i ze zahraničí. V loňském roce jsme udělili 135 ocenění, ze zahraničí se zúčastnily děti a mládež z Peru, Ukrajiny, Srbska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Litvy, Rumunska, Německa. Na obrázcích bylo vidět, že dětem i jejich pedagogů, že jim není lhostejný osud přírody, osud naší země.

V Kladně 7.10.2012

Mgr. Přemysl Povondra – kurátor soutěže

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012