Královna Dagmar

Olga Szymanská 10 2012 Kultura česky

V rámci oslav 800. výročí úmrtí dánské královny Dagmar, dcery českého vladaře Přemysla Otakara II. , byla v Národní knihovně v Praze otevřena výstava o jejím životě. V našem, českém povědomí není tato panovnice příliš známa, ale v Dánsku je dodnes národem velmi připomínána, milována a uctívána. Výstava ozřejmí, proč.

ČECHY

Dagmar vládla na dánském trůně po boku krále Waldemara II. Vítězného pouze sedm let (1205 - 1212). Pověsti o její sličnosti a dobrotě se na severu udržely dodnes. jako dcera českého vladaře Přemysla Otakara I. a nevlastní sestra svaté Anežky České byla v Čechách známa pod jménem Markéta Drahomíra.

O jejím životě víme, že vyrůstala společně se svými sourozenci v prostředí míšeňského dvora u markrabat Wettinů své matky Adléty (Adély), kde pravděpodobně dostala i první vzdělání. Otec dosedl na český trůn roku 1197: jeho rodina mohla proto přesídlit do Prahy. Asi po dvou letech se Přemysl s první manželkou rozvedl a vzal si dceru uherského krále Bély III. Konstancii Uherskou (z dynastie Arpádovců). Tím upevnil svou moc. Markétě nebylo v době rozvodu ani deset let a proto byla poslána na vychování do kláštera. I přes všechny peripetie v rodině se král snažil pro své dcery, tedy i Markétu, zajistit vhodné ženichy.

DÁNSKO

Svatba Markéty s Valdemarem se uskutečnila roku 1205 v Lubecku - jí bylo patnáct, jemu třicetpět let. Jejich svatba spadala do sňatkové politiky, pomocí níž si Přemysl I. vytvářel vlivné evropské spojence. Roku 1209 se královském páru narodil jediný syn Valdemar Mladý. Markéta-Dagmar zemřela (zřejmě při porodu druhého dítěte, které zemřelo také) v Ribe: dle dánské strany v roce 1212, ale správnější řekněme, že na přelomu 1212/1213, neboť dle české strany to bylo začátkem roku 1213. Pochována byla v kostele Sv. Bendta (Benedikta) v Ringstedu. V Dánsku dodnes kolují balady o královně Dagmar, velebící její dobrotu a půvab. Nejznámější-nejkrásnější popisuje její chvíle před smrtí - když se Valdemar doslova přiřítil k jejímu smrtelnému lůžku až z dalekého Skanderborgu, požádala ho, aby se podruhé neženil s Berengarií Portugalskou (jednou z jejích dvorních dam). Král ji neposlechl: roku 1214 si tuto šlechtičnu vzal a ta se stala Dagmařiným protipólem, v lidové slovesnosnosti záporným.

VÝSTAVA

V květnu 2012 uplynulo plných osmset let od Dagmařiny předčasné smrti - dánské město Ribe využilo tohoto výročí, aby připravilo třídenní májový festival DAGMAR 800. Královnině památce byl věnován také letošní ročník tradičního letního festivalu v Ringstenu. Česká strana, tj. Česká pošta vydala k jubileu  pamětní dopisnici: autorkou její grafické předlohy je Renáta Fučíková. Ta také vytvořila česko-dánskou komiksovou skládanku Královna/Dronning Dagmar.

Velvyslanectví České republiky v Kodani poté připravilo putovní výstavu pod názvem Královna Dagmar, česká princezna. Zahrnuje dvacet panelů s texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, historických faktech a souvislostech, i o legendách, které napsali čeští a dánští historikové. Výstavní expozice zahájila svou cestu po dánských muzeích a knihovnách a pokračovala do Domu historie v Ringstenu.

V Národní knihovně-Klementinum v Praze je výstava otevřena do 30. října 2012. Následně bude instalována v Kutné Hoře, Brně a dalších městech České republiky. Je opravdu na co se těšit!

Olga Szymanská (dle tiskových materiálů)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012