Chceme změnu politiky

-red- 9 2012 Ostatní česky

Nový seriál.

Úvodem zdůrazňuji, že naše redakce nemusí souhlasit s názory pisatelů, že uvádíme články různého zaměření, což už nakonec vyplývá z názvu “dialog”. Nicméně, rozhodně se přidáváme k hlasům, že je potřeba změnit politku naší země, která má daleko k demokracii...

Budeme zde představovat různá nová občanská seskupení, která se o takovou změnu snaží.

Jako první představujeme Občanskou sounáležitost a návrh Trestního oznámení. Čtěte v rubrice Ostatní.

We want a change in politics

A new serial Right at the start I want to emphasize that the editorial staff does not necessarily agree with the opinions of the writers. We shall publish articles expressing many views. This is already implied in the title "Dialogue." However, we definitely agree with those who believe that the politics of our country has to be changed-we have a long way to go to democracy. We will introduce various new civic groups who are trying to bring about some change.As the first one, we present the "Civic Coalition".

Please, look at Others.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012