DÁMA VE ZLATÉM

Venda Šebrlová 9 2012 Knihy česky

Anne-Marie O´Connorová

DÁMA VE ZLATÉM

Je to podivuhodný příběh: o malíři Gustavu Klimtovi, jeho nejslavnějším obraze a osudu předválečného, válečného a znovuzrozeného Rakouska.

Krásná Adele Bloch-Bauerová patřila ke hvězdám vídeňské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Gustav Klimt byl geniální malíř, který byl uctíván i zavrhován vídeňskou smetánkou. Přátelé mu přezdívali Král. Město bylo v té době přejemnělé tak, že „jeho hlavní potravinou bylo víno“. Židovské a křesťanské rodiny se mísily, jedny měly peníze a druhé šlechtické tituly a staleté tradice. Město kvetlo, rakousko-uherská říše se zdála nesmrtelným evropským kadlubem kultur.

Zákonitě se nádherná Adele a divoký Gustav museli potkat a vznikl portrét – asi nejzáhadnější z obrazů moderního stylu, secese. Patřil samozřejmě rodině a ta ho chránila jako poklad, vždyť dáma ve zlatém okouzlovala každého. Později i nacisty, kteří za nadšeného vítání obyvateli Vídně obsadili zemi a začali rabovat. Hlavně Hitler si svou naprostou moc užíval, protože nikdy nezapomněl na to, že ho vídeňská výtvarná akademie odmítla jako netalentovaného. Němci obsazovali židovské domy, zabíjeli jejich obyvatele, sváželi je do koncentráků a samozřejmě odváželi umělecké poklady. Je smutné, že při výběru toho nejcennějšího měli k ruce dost ochotných rakouských znalců. To už se ovšem obraz nejmenoval po židovce Adele, ale Dáma ve zlatém. Vazby mezi vídeňskými rodinami zpřetrhaly válečné vraždy a sebevraždy.

Židů se do Vídně vrátilo málo. Kniha popisuje, jak se po válce židovské rodiny snažily získat zpět ukradené cennosti a kolik trápení i úsilí to stálo. Najevo vycházely skutečností pro Rakušany trpké – kolaborace, antisemitismus... Také rodina Bloch-Bauerová hledala své poklady a samozřejmě také Adelin portrét. Po dlouhých desetiletích sporů s úřady i mezi členy rodiny se jeho osud naplnil:  byl rodině vrácen a prodán. V aukční síni Christie´s byl vydražen v roce 2006 za 78,5 milionů dolarů.

Dáma ve zlatém je román, faktografie, monografie i učebnice dějin 20. století. A čte se jako detektivka.

Vydalo nakladatelství METAFORA

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012