Letecké zákony v ČSR

9 2012 Ostatní česky

Před sto lety byl vydán náš první vnitrostátní letecký předpis

Jen pouhý rok poté, kdy průkopník české aviatiky inženýr Jan Kašpar (1883-1927) uskutečnil letadlem vlastní konstrukce první dálkový let u nás, při němž překonal více než 120 km dlouhou trať z Pardubic na pražské chuchelské závodiště, byl před sto lety v létě roku 1912 vydán zákon č. 207/1912 ř. z. - první právní norma vnitrostátní povahy, vztahující se k létání nad územím Čech a Moravy. Bohužel, bezprostředně poté byl řadou nepříznivých okolností (zejména pro nedostatek finančních prostředků) donucen Jan Kašpar s aktivním létáním trvale skončit.

Provozování civilního letectví (rozuměl se tím "obor lidské působnosti, směřující k překonání zemské tíže a využití atmosféry pro přemisťování hmoty") se prohlašuje za koncesovanou živnost podle platného živnostenského řádu. Za koncesované letecké podniky se přihlašují firmy k dopravě osob a věcí, ku provozování letišť, řízení letového provozu, pro služby signální a pro pořádání letů. Podle tohoto prvního leteckého předpisu musel uchazeč o koncesi létání prokázat odborné předpoklady a dostatečné vzdělání k získání leteckého diplomu a legitimace jako podmínky oprávnění samostatného řízení letadla. Další nařízení ukládalo například pilotovi povinnost okamžitě přistát na výzvu politického, policejního nebo vojenského úřadu. Pokyn byl dáván mávnutím bílým šátkem, zrcátkem i jiným třpytivým předmětem, nebo také světelnou raketou. Předpis již tehdy také zakazoval brát sebou do letadla fotografické nebo radiotelegrafické přístroje, zbraně, střelivo, výbušné látky a poštovní holuby.

Tento právní stav převzala s několika doplněními v roce 1918 nově vzniklá Československá republika, nežli nabyl účinnosti její vlastní zákon o letectví č. 172/1925 Sb., připravovaný již od roku 1922. Z tohoto období počátku leteckého práva ještě připomeňme nejdůležitější normu mezinárodní - Pařížskou úmluvu z roku 1919 (č. 35/1924 Sb.) o úpravě letectví, uznávající zásadu svrchovanosti každého státu nad vzdušným prostorem nad jeho územím.

(tes)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012