Festival české kultury v Latinské Americe

7 2012 Naši ve světě česky

Ve dnech 13. a 14. července 2012 se na půdě krajanského spolku Unión Checoslovaca Cultural, Social y Deportiva v argentinské provincii Chaco ve městě Presidencia Roque Sáenz Peña konal I. Festival české kultury v Latinské Americe.

Presidencia Roque Sáenz Peña je druhé největší město své provincie, je známé jako centrum bavlnářské produkce a zároveň je hlavním střediskem československého osídlení v oblasti. Samotný krajanský spolek Unión Checolovaca, sdružující potomky českých a slovenských přistěhovalců, který oslaví příští rok své sté narozeniny, je ve městě významnou kulturní institucí.

Podnět k uspořádání první akce tohoto typu v Jižní Americe daly v loňském roce učitelky českého jazyka vyslané ke krajanům Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jana Suchomelová, působící tehdy v Coronel Bogado, Šárka Vašíčková z Buenos Aires a Radka Poláčková, pracující s krajany v Sáenz Peña, si během své práce uvědomily, jak důležitou roli pro udržení krajanského vědomí hraje posilování kontaktů, sdílení zkušeností a navazování přátelství mezi česko-slovenskými komunitami napříč jihoamerickými státy. Samotné organizace festivalu se pak ujaly Radka Poláčková a Anežka Santosová Veselá, která navázala v březnu tohoto roku na práci své předchůdkyně Jany Suchomelové v Paraguayi.

Celý festival v pátek 13.7.2012 v odpoledních hodinách slavnostně zahájil předseda Unión Checoslovaca, pan Roberto Marcelo Bubeník, několik slov pronesl starosta města Presidencia Roque Sáenz Peña, pan Ricardo Cipollini, a všechny zúčastněné pozdravil představitel zastupitelského úřadu České republiky, pan Ondřej Pometlo, vedoucí konzulární sekce. Následně svou činnost a historii představily krajanské spolky z Presidencia Roque Sáenz Peña, Resistencia, hlavního města provincie Chaco, a z paraguayského města Coronel Bogado. Svou návštěvou poctili festival také jednotlivci, ať už to byli zástupci krajanů z Buenos Aires, Pampa del Índio, Las Breñas, Villa Ángela nebo např. honorární konzul České republiky v Sáenz Peña, pan Enrique Milán Jurásek.

Na jevišti se během dvou dnů vystřídaly nejen taneční soubory Moravanka ze Sáenz Peña, Korene z Resistencia a tanečníci z Coronel Bogado, ale také dětská dechová kapela z Coronel Bogado, pěvecký sbor a divadelní soubor ze Sáenz Peña se svou hrou Potopa. Příspěvkem zastupitelského úřadu ČR byla kromě úvodního pozdravu také přednáška o podpoře českého kulturního dědictví a výuka valčíku. Promítal se český film, byla uspořádána malá výstava o jednotlivých krajanských spolcích a celé setkání ozvláštnila flétnistka Markéta Režová, která se v Chacu účastní dobrovolnického hudebního projektu Voluntários de música. Díky ní a jejím spolupracovnicím zazněla z pódia mimo jiné originální úprava Smetanovy Vltavy pro dvě flétny a housle. Kromě bohatého kulturního programu byl vyhrazen dostatečný prostor na taneční dílny pod vedením učitelek jednotlivých souborů, prohlídku města, rozhovory a osobní setkání. Sobotní program byl zakončen v pozdních večerních hodinách závěrečným slovem pořadatelek, bohatou tombolou a především společnou večeří, při které se podávaly hory pečeného hovězího masa, tzv.asado.

Z pohledu učitelky českého jazyka u krajanů, jejíž pracovní náplní není pouze suše vyučovat jazyk předků, ale i jiným způsobem podporovat krajanský život v komunitě, ve které působí, největší hodnotou festivalu bylo setkání mladých tanečníků a umělců. Již během posledních příprav na cestu do Sáenz Peña bylo na dětech, z nichž mnohé za celý rok nemají možnost vytáhnout paty z Coronel Bogado, zřetelné veliké nadšení. Na festivale, přímo na místě, kapela z Coronel Bogado a tanečníci z Resistencia nacvičili a společně předvedli píseň Tancuj, tancuj vykrúcaj. Z iniciativy „našich dětí“ se také zrodila myšlenka pozvat tanečníky ze Sáenz Peña na oslavy vzniku samostatného československého státu k nám do Coronel Bogado, které se budou konat dne 28.10. 2012.

I když nemůžu očekávat, že se po návratu ze Sáenz Peña naplní sály české školy v Coronel Bogado k prasknutí, festival vnímám jako první konkrétní krok v předávání zkušenosti krajanského vědomí mladší generaci v naší komunitě. Dětské nadšení totiž neopadlo ani po dvou týdnech, po facebooku probíhá paraguaysko-argentinská konverzace, a teď je vlastně na nás dospělých, jak se k tomu postavíme.

Otázka pořádání druhého ročníku festivalu je již samozřejmostí. Bude se konat příští rok v červnu u příležitosti stých narozenin Unión Checoslovaca opět v Presidencia Roque Sáenz Peña a zveme také krajany ze São Paula, Batayporã, Nova Petrópolis a Porto Alegre, Oberá i Buenos Aires, tedy ty, kterým to letos nevyšlo.

Anežka Santosová Veselá, učitelka českého jazyka v Coronel Bogado, Paraguay

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012