Oslavy Dne české státnosti budou věnovány zahraničním Čechům

7 2012 Aktuality česky

V týdnu od 24. do 30. září 2012 proběhne v Praze série akcí projektu „Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012“ pod záštitou prezidenta České republiky. Cílem je přiblížit příběhy Čechů žijících ve světě v souvislosti s otázkou české státnosti a národní identity. Čechy doma i v zahraničí spojuje řada společných témat a zájmů.

Program otevře slavnostní večer uspořádaný Národním muzeem v památníku na Vítkově, kde vystoupí tři folklorní soubory. Mezinárodní krajanský festival v režii Občanského sdružení Sedm paprsků pak představí folklorní soubory českých menšin žijících v zahraničí, které se zúčastní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a tradičního krojovaného průvodu od Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Dále je na programu Konference Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů nazvaná „Krajané a problém generací“, která vznese otázku vzájemných vztahů mezi zástupci jednotlivých exilových a emigračních vln. V Senátu Parlamentu ČR proběhne ceremoniál předání ceny „Významná česká žena ve světě“. Náprstkovo muzeum představí odkaz svého zakladatele. Rumunský kulturní institut v sérii akcí „Češi v rumunském Banátu – tradice, soužití a spolupráce“ přiblíží specifickou kulturu tamní české menšiny. Na Den české státnosti 28. září se v Národním divadle setkají důležité osobnosti veřejného života v ČR i významní Češi žijící v zahraničí. Součástí večera s podtitulkem „Vzkazy domů“ bude křest stejnojmenné publikace představující osudy třiceti zahraničních Čechů. Tato tématika je leitmotivem i dalších akcí pod taktovkou obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti.

Připravovaný program je zároveň poděkováním Čechům v zahraničí za jejich přínos na šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém národě. Projekt představí široké české veřejnosti nejen Čechy, kteří odešli před mnoha desetiletími, ale i mladé lidi a uznávané odborníky pracující na různých místech světa, kteří se v cizině usadili po roce 1989. Mnozí z nich prožili napínavé osudy a dosáhli velkých profesních úspěchů. Projekt koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

-mzv-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012