Fetiš modernity

Olga Szymanská 7 2012 Kultura česky

Rakev jako obří mobilní telefon (z Ghany) - Pokrývka hlavy z plastových brček (z Brazílie) - Maska s účesem, protkaným knoflíky a zavíracími špendlíky (z Konga).

Některé z artefaktů mezinárodní výstavy, ukazující unikátní pohled na mimoevropské kultury i důležitou roli etnografických muzeí při odbourávání zakořeněných kulturních stereotypů.

Výstavní expozice pod tímto názvem je vyvrcholením mezinárodního projektu RIME (Réseau international de musées d´ethnographie, International Network of Ethnography Museums), do nějž se zapojilo deset předních evropských etnografických muzeí, z nichž většina byla založena při kolonizaci. Po přiznání nezávislosti jejich území však muzea pozbyla svou roli: hlavně v uchovávání exotických předmětů. Samotný konec kolonizace změnil vztahy mezi lidmi, kteří předměty vyráběli, a vliv politických otřesů některých kolonií i značná migrace, směřující do Evropy, si vynutila potřebu přehodnotit zcela význam těchto výrobků.

Výstava Fetiš modernity, zahájena v loňském roce v Royal Museum for Central Africa v belgickém Tervurenu, s pokračováním do Musea de America v Madridu, se ještě před dalšími zastávkami ve Vídni, Liedenu a Stockholmu nyní představuje v Náprstkově muzeu v Praze.Dokumentuje vznik a vývoj představ evropské společnosti o obyvatelích mimoevropských oblastí. Ukazuje problémy vznikající v rámci mezikulturní výměny, a to v souvislosti s postupujícím procesem ekonomické, politické a kulturní globalizace: v mnoha předmětech, přenesených do odlišného kulturního prostředí, kde dostávají svou novou roli.Zároveň upozorňuje na fenomén sběratelství různých úrovní: od masově vyráběných levných suvenýrů pro turisty až po hodnotná umělecká díla, jež jsou předmětem zájmu odborníků. A to především novým úhlem pohledu na mimoevropské kultury - z hlediska celosvětového vývoje.

Výstavou Fetiš Modernity v Náprstkově muzeu v Praze – do 16. září 2012 s doprovodným programem prezentují etnografická muzea bohatství svých sbírek. Veřejnosti tím poskytují příležitost k pochopení nejen kultur jiných národů, ale i kultury vlastní.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012