Karel Nepraš (8.6. - 1.10. 2012)

HK 7 2012 Kultura česky

DOX Centrum současného umění pořádá výstavu

 

Je to nejrozsáhlejší a nejkomplexnější retrospektiva významného českého sochaře, kreslíře a ilustrátora k jeho nedožitým 80. narozeninám. Souborná výstava představuje autorovy proslulé sochařské realizace i kreslířské a ilustrátorské práce. Jako jeden z nejosobitějších umělců generace, která se v 60. letech zasloužila o rozkvět české výtvarné kultury, vešel Karel Nepraš ve známost nejprve svým kresleným humorem, z něhož pak postupně vyrůstala jeho specifická sochařská tvorba. Umělcovy hlavní inspirační zdroje tvoří loutky, pohybové mechanismy ozubených kol a klik, pumpy nebo sanitární a kanalizační systémy. Humor v Neprašově tvorbě nebyl pouze uměleckou strategií, ale i prostředkem, jak se vyrovnat s politickou a společenskou situací komunistického Československa a zachovat si zdravý rozum ve společnosti plné absurdit.

-hk-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012