Europa Jagellonica

Olga Szymanská 5 2012 Kultura česky

Česko-německo-polský výstavní projekt

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (Gask) bude od 20. května do 30.září 2012 pořádat českou část mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/ 1386 – 1572. Projekt má za cíl vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech střední a středovýchodní Evropy představit Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady na umění a kulturu. Výstava se bude odehrávat v Kutné Hoře, autentickém prostředí, kde byl první český král z rodu Jagellonců Vladislav II. roku 1471 zvolen zemskými stavy. Téma výstavy bude „Těžba stříbra a umění kolem roku 1500.“ Díky bohatým zásobám stříbra se Kutná Hora již na sklonku 13. století proměnila na královskou pokladnici, z níž byly kromě jiného financovány i velkolepé stavební podniky Karla IV.

Po Kutné Hoře se výstava z velké části přesune do Varšavy. Zde bude od října 2012 do ledna 2013 projekt pokračovat v Královském zámku a v Národním muzeu pod názvem „Jagellonci – evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem“. Europa Jagellonica se završí v Postupimi od března do června 2013 s podtitulem „Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody.“

Výstava představí na 200 mimořádných uměleckých děl ze středověku a zapůjčitelé jsou nejen z českých a evropských institucí, ale i ze zámoří a ze soukromých sbírek. Návštěvníci budou mít možnost shlédnout deskové obrazy, grafiky a kresby od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Mistra Litoměřického oltáře a dalších středověkých umělců, dále sochy a reliéfy ze dřeva a kamene z dílny Veita Stosse, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera ml., šperky a luxusní předměty dokreslí život šlechty a umění tehdejších řemeslníků.

Doprovodné programy v rámci projektu Europa Jagellonica budou probíhat po celé České republice a propojujícím tématem je dynastie Jagellonců a jejich dopad na kulturu, umění a život v historických zemích Koruny české.

Další informace na www.europa.jagellonica.com

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012