Změní náš život…

Olga Szymanská 3 2012 Kultura česky
The Human BODY exhibition

Ne tatáž expozice, která byla před určitou dobou instalována v prostorách pražského Paláce Lucerna a která některými svými exponáty doslova šokovala.

The Human BODY exhibition – současnou výstavu, připravenou společností JVS Group, vidělo v jiných státech již přes jeden milion návštěvníků. Je jiná tím, že přesahuje vše, co bylo doposud v České republice možné vidět. Zve na detailní cestu po celém lidském těle a i tělem vůbec. Instalace jednotlivých kójí, odlišených barevností, názorně ukazuje kosterní systém, svalstvo, reprodukční ústrojí, dýchací orgány, krevní oběh a ostatní části lidské tělové schránky. A to na exponátech, které jsou vkusně instalovány v různých pozicích tak, aby návštěvníkům co nejlépe přiblížily děje těla při pohybu, sportu, odpočinku. Dobře nasvíceny působí jako plastické artefakty. S latinskými názvy a českým pojmenování i upřesněním, kde se v těle nacházejí a jaký účel plní. „Během staletí lékaři zkoumali vnitřní uspořádání lidského těla při operacích a pitvách nemocných a mrtvých lidí. Nyní je toto zpřístupněno všem. Výstava je tou nejmodernější učebnicí lidské anatomie na světě,“ – Arnold Geller, hlavní tvůrce exponátů. Názorně zde ukazuje poškození orgánů v důsledku například značného přejídání, při nedostatečném cvičení, demonstruje zdravé plíce vedle zčernalých plic kuřáka. Tyto příklady mohou být pro návštěvníky mnohem silnější motivem k zamyšlení nad vlastním přístupem k životu, nežli jakýkoliv text nebo obrázky v učebnicích – což je hlavní cíl výstavy. Proto je určena lidem všech věkových kategorií a stejně tak školám všech stupňů. Zájemci se mohou v expozici ptát budoucích mediků na vše, co je zajímá.

Na výstavě se seznámí s lidským tělem při všech biologických pochodech, uvědomí si nutnost starat se o vlastní tělo co nejzodpovědněji.

Křižíkův pavilon na Pražském výstavišti v Holešovicích – do 10. června 2012.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012