Od zpěváčků ke kabaretu

-jn- 3 2012 Kultura česky

V roce 1892 vznikl v hostinci U Zlatého soudku v Ostrovní ulici první pražský chantan, tedy šantán. Tento zdroj městské zábavy navazoval na popularitu tzv. zpěváčků a zpěvních síní, působících od 80. let 19. století v některých pivovarech a hostincích – U Bucků, U Rozvařilů, U Štajgrů, U Bílé labutě atd. A vrátíme-li se v historii zábavy Pražanů ještě kousek do minulosti, dostaneme se k oblibě kupletů, jež zase navazovaly na tradice kramářských písní – jako ony představovaly jakési zpívané zpravodajství reagující na dění ve společnosti. Na začátku 20. století se v kruzích mladé intelektuální generace zrodil, opět po francouzském vzoru, kabaret. Ten nahradil bodrou lidovost zpěvních síní a šantánů umělečtějším přednesem i obsahem písňové produkce, na níž se autorsky i interpretačně podíleli např. Karel Hašler, Jiří Červený, František Hvížďálek, Ferenc Futurista aj. Nevelkou výstavku připomínající zaniklý svět zpěvních síní, šantánů a kabaretů i jeho protagonisty, jako byli Alois Tichý, Josef Heřman Zefi, František Leopold Šmíd či Josef-Šváb-Malostranský, pořádá od 1. února do 31. března Národní knihovna v Klementinu.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012