Tip na CD - Pražský symfonický orchestr FOK

Maf 2 2012 Kultura česky
Gustav Mahler 1. symfonie D dur / Alma Maria Mahlerová Sedm písní

Gustav Mahler 1. symfonie D dur / Alma Maria Mahlerová Sedm písní

V loňském a předloňském Mahlerovském roce se mnoho událo. Výročí 150 let od narození a 100 od úmrtí Gustava Mahlera (1860 – 1911) přineslo po celé republice i v zahraničí velkou žeň koncertů, ale i výstav a dalších akcí, kterými byl tento velký dirigent a skladatel narozený v Kalištích u Jihlavy připomínán. Na festivalu Hudba tisíců v Jihlavě 2010 vznikla live nahrávka Pražských symfoniků s dirigentem Zdeňkem Mácalem. Zaznamenána zde byla 1. symfonie D dur, zvaná někdy též Titán. K ní je připojena další live nahrávka z pražského koncertu FOK v loňském roce, a to Sedm písní Almy Mahlerové, skladatelovy ženy, v podání mezzosopranistky Barbory Poláškové. Obojí lze označit za pozoruhodný zážitek a za počin, který bude trvale obě výročí připomínat.

A mimochodem, pro ty, kdo teprve vstupují do světa Mahlerovy hudby, může být právě tato nahrávka klíčem k otevření tajemné brány: Za ní se vlní travnaté lučiny, plyne stříbrná vodní hladina a nad nedozírnými lesy táhnou nebem roztodivná oblaka. Zpěv ptáků splyne náhle s melodií lidskou. Zvuk české venkovské kapely, ale i inspirace klezmerem, to vše vysvětluje Mahlerovy „české“ kořeny, spočívající v letech dětství a mládí v prostředí, kde se všudypřítomně proplétal německý, český a židovský živel. Nahrávka je to okouzlující od počáteční apoteozy přírody přes groteskně smutnou alegorii pohřbu po strhující „pekelné“ finale.

FOK – tentokrát se Zdeňkem Mácalem – svým vyváženým a citovým podáním opět dokazuje, že patří nejen v tuzemském, ale i evropském měřítku mezi špičková symfonická tělesa.

Zajímavým doplňkem – a podstatným co do délky i významu této nahrávky – je sedm písní Mahlerovy ženy Almy Mahler, instrumentovaných pro orchestr. Nadaná Alma rovněž studovala kompozici a skládala, v době manželství s Mahlerem však byla mužem přinucena se této činnosti vzdát. Přesto, v době manželské krize, se k jejím 16 písním sám vrátil, uznal jejich kvalitu a nechal je vydat. Sedm z nich zní v podání výborné Barbory Poláškové, mezzosopranistky, která přesvědčivým výkonem vdechla každé z písní tak trochu tísnivou atmosféru konce jedné duchovní epochy a začátku druhé...

Vydala: Arco Diva pro Kraj Vysočina

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012